1/2024

Vláda přerušila jednání o nových průmyslových zónách

| autor: Tisková zpráva MPO0

Vláda přerušila jednání o nových průmyslových zónách

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě studie identifikovalo tři vhodné lokality v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury v letech 2017 až 2022.

Jde o lokality: Cheb II v Karlovarském kraji o rozloze 142 ha, kde dosud nebyla státem podpořená žádná průmyslová zóna, Veselí nad Moravou v Jihomoravském kraji o rozloze 31 ha a Moravské Budějovice v kraji Vysočina o rozloze 31 ha.

Jednání vlády o vzniku nových průmyslových zón s podporou státu bylo však opět přerušeno. Ministerstvo zemědělství protestovalo proti zařazení lokalit s podmínečnou realizací (lokality: Veselí nad Lužnicí, Sokolov - Staré Sedlo, Rokycany, Kutná Hora a Hladké Životice) a požadovalo jejich úplné vynětí z materiálu.

"Očekávám teď, že ministr zemědělství bude schopen starostům dotčených obcí i hejtmanům svůj postoj vysvětlit. Předpokládám, že za podpory starostů se podaří jeho stanovisko zvrátit,"řekl ministr Jan Mládek.

Původně byly ministerstvem průmyslu a obchodu vybrány čtyři nejvhodnější lokality, mezi nimiž byla – mimo výše uvedené – zařazena i lokalita Veselí nad Lužnicí o rozloze 132 ha.

V rámci dnešního navrhovaného materiálu byla vytyčená možnost vybudování průmyslových zón i v dalších lokalitách, jejichž preference byla na 5. - 8. místě. Vznikly by však jen za předpokladu, že předtím splní nezbytné podmínky pro jejich realizaci, respektive pro registraci v Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury.

Materiál o vybudování nových průmyslových zón s podporu státu byl zařazen na program schůze vlády již 12. září 2016. Jeho projednávání bylo poprvé přerušeno na základě požadavku ministra zemědělství, který nesouhlasil se záborem bonitních půd v lokalitě Veselí nad Lužnicí a částečně i v lokalitě Moravské Budějovice.

Na základě dalších jednání mezi oběma ministry předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu k opětovnému projednání materiál upravený tak, aby byly vypořádány rozpory s MZE a MŽP ohledně záboru bonitních půd.

Oblast Veselí nad Lužnicí byla z toho důvodu přesunuta mezi rezervní lokality, jejichž realizace je podmíněna dřívějším splněním podmínek pro registraci v programu PPNI. V tomto případě by před vznikem zóny muselo dojít ke změně územního plánu. U lokality Moravské Budějovice došlo ke zmenšení rozlohy (z původních 35 na 31 ha), aby nedošlo k záboru nejbonitnějších půd.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP