1/2024

Vláda představila svou podporu českého stavebnictví

| autor: Vláda ČR0

Vláda představila svou podporu českého stavebnictví

Jedná se zejména o legislativní změny, včetně zákona o veřejných zakázkách, zákona o EIA a změny stavebního zákona a s ním spojené úpravy povolovacího řízení, které umožňují zjednodušení výstavby.

Další změny se dotkly vzdělávání, kde vláda umožnila jednodušší zapojení expertů z praxe do výuky na školách, podporuje spolupráci odborných škol a firem a prosadila také reformu financování regionálních škol.

Kroky vlády v podpoře českého stavebnictví:

 • Výstavba prioritních dopravních staveb – D11, D35, D3, D6, D49 nebo D55
 • Legislativní změny:
  • zákon o veřejných zakázkách – bez výhradního kritéria nejnižší ceny
  • zákona o EIA
  • stavební zákon a s ním spojené změny v povolovacím řízení – zjednodušení výstavby
 • Změny ve vzdělávání:
  • reforma financování regionálních škol
  • maturita z matematiky
  • usnadnění přímé výuky expertů z praxe na školách
  • projekt MŠMT POSPOLU – nástroje pro spolupráci odborných škol a firem
 • Změna trhu práce:
  • navýšení počtu volných pracovních míst
  • navyšování minimální mzdy na 11 000 Kč – práce musí být motivační
  • aktivní politika zaměstnanosti, rekvalifikace, podpora mobility za prací
 • Efektivní investiční politika a dostatek investic:
  • v rekordním roce 2015 dosáhl rozpočet SFDI až 94 mld. Kč, a to především kvůli zapojení prostředků z OP Doprava
  • v roce 2017 je k dispozici více než 80 mld. Kč
  • navyšování by mělo pokračovat – v roce 2019 by měl rozpočet SFDI přesáhnout 100 mld. Kč
  • zároveň jsme rozšířili typy projektů, které je možné ze SFDI financovat
  • na opravy silnic II. a III. tříd jsme letos uvolnili stejně jako loni 3 mld. Kč

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP