1/2024

Větrné elektrárny mohou vydělávat, i když nedodávají do sítě. TenneT vyplatil na kompenzacích stovky milionů EUR

| autor: oEnergetice.cz - Martin Voříšek0

Větrné elektrárny mohou vydělávat, i když nedodávají do sítě. TenneT vyplatil na kompenzacích stov

Z toho téměř půl miliardy EUR vyplatil provozovatelům větrných elektráren, aby nevyráběli elektřinu v době, kdy jejich výrobu nelze z důvodu nedostatečné síťové kapacity využít.

Náklady byly ve srovnání s rokem 2017 prakticky shodné. Dle propočtů se však tyto náklady, které hradí koneční odběratelé, projeví na účtech odběratelů pouze minimálně.

Největší provozovatel přenosové soustavy v Německu vyčíslil náklady na udržení kvality a spolehlivosti dodávky za loňský rok na 1,03 miliardy EUR, tedy prakticky ve stejné výši jako v roce 2017.

Zajímavostí přitom je, že téměř z poloviny byly náklady spojeny s vyplácením kompenzace za to, že provozovatel soustavy neumožnil větrným elektrárnám dodávat výkon do sítě.

„Z celkové částky bylo vyplaceno cca 550 milionů EUR za služby redispečinku a síťovou zálohu. Zbylých cca 480 milionů EUR bylo vyplaceno jako kompenzace za to, že provozovatelé větrných elektráren nemohli dodávat do sítě.“ Manon van Beek, generální ředitelka společnosti TenneT.

Důvodem pro vyplácení kompenzace je zejména nedostatečná přenosová kapacita v rámci Německa, kterou se dlouhodobě nedaří rozvíjet.  Sám ministr pro hospodářství Peter Altmeier v druhé polovině loňského roku uvedl, že rozvoj přenosové soustavy je v „katastrofickém skluzu“, a dosažení potřebných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů je kvůli tomu ohroženo.

Aktuální situace tak pouze opět ukazuje na skutečnost, že pokud mají být obnovitelné zdroje v Německu rozumně rozvíjeny, mělo by větší úsilí směřovat do rozvoje přenosové soustavy.

V opačném případě nejenže nebudou výrobní kapacity naplno využity, ale důsledkem bude i další navýšení kompenzací pro provozovatele větrných elektráren, kterým kvůli přebytku výkonu v síti nebude umožněno dodávat elektřinu do sítě. Obdobná situace ostatně již delší dobu trápí i některé provincie v Číně.

Přestože se náklady na redispečink v posledních několika letech významně zvýšily (např v roce 2013 bylo vynaloženo pouze cca 133 mil. EUR), náklady domácností na poplatky za přenos elektřiny nejsou po rozpočtení nijak vysoké.

Již v loňském roce TenneT zvýšil poplatky za přenos elektřiny o 80 %, přesto vzrostly náklady průměrné domácnosti pouze o cca 30 EUR ročně.

Pro připomenutí je nutné uvést, že společnost TenneT je pouze jedním ze čtyř provozovatelů přenosové soustavy. Dalšími provozovateli přenosové soustavy v Německu jsou společnosti Amprion, TransnetBW a 50Hertz.

TenneT tedy není jediným provozovatelem přenosové soustavy, který kompenzace provozovatelům větrných elektráren vyplácí, nicméně zpravidla na zajištění bezpečných dodávek vynaloží nejvíce financí.

V roce 2017 byly náklady společnosti TenneT taktéž ve výši 1 mld. EUR, celkové náklady za všechny provozovatele přenosových soustav pak dosáhly hodnoty 1,4 mld. EUR.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag