1/2024

Veřejný konzultační proces k návrhu úpravy modelu trhu s plynem v ČR

| autor: ERÚ0

Veřejný konzultační proces k návrhu úpravy modelu trhu s plynem v ČR

Pravidla veřejného konzultačního procesu:

  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek předloženému materiálu je jejich zaslání na e-mail:plyn@eru.cz.

  2. Lhůta pro podání připomínek je do 23. května 2017.

  3. Na připomínky podané po termínu nebude brán zřetel.

  4. Připomínky budou předány v českém nebo anglickém jazyce.

  5. Připomínky musí obsahovat přesné uvedení té části návrhu, jíž se připomínka týká.

  6. Součástí připomínky musí být její řádné odůvodnění.

  7. Veškeré připomínky budou považovány za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".

  8. Všechny připomínky budou zveřejněny na webu Energetického regulačního úřadu bez označení předkladatele.

  9. Podněty budou v anonymizované podobě předány předkladatelům návrhu k vypořádání.

Energetický regulační úřad v daném konzultačním procesu vystupuje jako garant transparentního konzultačního procesu a jako jeden z účastníků konzultačního procesu. Věcné vypořádání připomínek a úprava návrhu v kontextu připomínek je plně v kompetenci předkladatelů.

Energetický regulační úřad je na základě ustanovení energetického zákona odpovědný za nastavení transparentních a nediskriminačních podmínek fungování trhu s plynem v ČR tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu.

Rozhodnutí o akceptaci návrhu Úřad učiní na základě posouzení dopadů návrhu na jednotlivé skupiny účastníků trhu s plynem s důrazem na ochranu oprávněných zájmů zákazníků aspotřebitelů v energetických odvětvích.

Případná úprava vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem v kontextu konzultovaného návrhu, bude v rámci legislativního procesu předmětem veřejného konzultačního procesu k paragrafovému návrhu vyhlášky podle § 17e energetického zákona.

Připojené soubory:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA