Veřejná konzultace k identifikaci dalších 6 látek jako SVHC

| autor: MPO ČR / ECHA0

Veřejná konzultace k identifikaci dalších 6 látek jako SVHC

Látky, které mají být identifikovány jako látky SVHC a příklady jejich použití:

  • 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane (EC 401-720-1; CAS 6807-17-6): návrh předložilo Švédsko; látka je toxická pro reprodukci; není registrována podle nařízení REACH;
  • Benzo[k]fluoranthene (EC 205-916-6; CAS 207-08-9): návrh předložila Belgie; navrženo jako karcinogenní, PBT a vPvB. Látka není registrována podle nařízení REACH. Obvykle není vyráběna záměrně, ale vyskytuje se jako složka nebo nečistota v jiných látkách;
  • Fluoranthene (EC 205-912-4; CAS 206-44-0): návrh předložila Belgie; navrženo jako PBT a vPvB. Látka není registrována podle nařízení REACH. Obvykle se nevyrábí záměrně, ale vyskytuje se jako složka nebo nečistota v jiných látkách;
  • Phenanthrene (EC 201-581-5; CAS 85-01-8): návrh předložila Francie; navrženo jako vPvB. Látka není registrována podle nařízení REACH. Obvykle není vyráběna záměrně, ale vyskytuje se jako složka nebo nečistota v jiných látkách;
  • Pyrene (EC 204-927-3; CAS 129-00-0): návrh předložila Francie; navrženo jako PBT a vPvB. Látka se používá jako meziprodukt pro výrobu čistých chemických látek;
  • Undecafluorohexanoic acid (PFHxA) (EC 206-196-6; CAS 307-24-4) and its ammonium salt(APFHx) (EC 244-479-6, CAS 21615-47-4): návrh předložilo Německo; návrh pro ekvivalentní úroveň obav o vážných účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí podle čl. 57f nařízení REACH. Přímé použití PFHxA není známo, ale prekurzory mohou být použity jako povrchově aktivní látky nebo jako monomery pro výrobu fluorovaných polymerů s postranním řetězcem. Amonná sůl (APFHx) se používá zejména při výrobě a zpracování polymerů.

Připomínky a komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 19. října 2018 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA, kde jsou ke každé látce uvedeny podrobné informace.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK