2/2023

Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u čtyř ftalátů v seznamu látek podléhajících povolení

| autor: MPO ČR / ECHA0

Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u čtyř ftalátů v seznamu látek podléhajících povolení

Změna v příloze XIV nařízení REACH, zveřejněná ECHA 12. 12. 2018, se týká úpravy záznamů u následujících čtyř ftalátů:

  • bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) EC 204-211-0, CAS 117-81-7;
  • dibutyl phthalate (DBP) EC 201-557-4, CAS 84-74-2;
  • benzyl butyl phthalate (BBP) – EC 201-622-7, CAS 85-68-7;
  • diisobutyl phthalate (DIBP) – EC 201-553-2, CAS 84-69-5.

Tyto ftaláty byly identifikovány nejprve jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) vzhledem ke klasifikaci jako látky toxické pro reprodukci a následně byly zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Později byly identifikovány také jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost s účinky na lidské zdraví a v případě DEHP také na životní prostředí (aktualizace Kandidátského seznamu).

Tato aktualizace by měla být promítnuta rovněž do přílohy XIV nařízení REACH a bude znamenat, že některá použití ftalátů, která byla doposud osvobozena od povolení, mohou pak povolení vyžadovat např.:

  • použití 4 ftalátů ve směsích v koncentracích rovnajících se nebo vyšších než 0,1 % hm. (doposud 0,3 % hm.);
  • některá použití DEHP (např. materiály přicházející do styku s potravinami a zdravotnické prostředky).

Komentáře k návrhu doporučení na změnu záznamů v příloze XIV nařízení REACH mohou zainteresované subjekty předkládat do 12. března 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce (Public consultation on a draft recommendation for amendment of Authorisation List entries) na internetových stránkách ECHA.

ECHA upozorňuje, že od června do srpna 2018 proběhla veřejná konzultace zaměřená na odvětví, kterých se uvedená změna týká. Komentáře získané během této předcházející konzultace budou zveřejněny na stránkách Evropské komise a ECHA je rovněž zohlední ve svém konečném doporučení ke změně v příloze XIV.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP