1/2024

Veolia zakládajícím členem nově ustanovené Alliance to End Plastic Waste (AEPW)

| autor: Veolia0

Veolia zakládajícím členem nově ustanovené Alliance to End Plastic Waste (AEPW)

Aliance sdružuje na třicet světových podniků, jež jsou zapojeny do hodnotového řetězce plastů a spotřebního zboží a působí v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii, Africe a na Středním východě.

Veolia je zakládajícím členem Aliance a její generální ředitel a předseda správní rady Antoine Frérot je jedním ze dvou místopředsedů Aliance.

Nově vzniklá Aliance je doposud nejrozsáhlejší iniciativou, jejímž cílem je odstranění plastových odpadů ze životního prostředí.

Aliance je připravena poskytnout v příštích pěti letech více než 1 miliardu dolarů, přičemž konečná částka by měla činit 1,5 miliardy dolarů, za účelem zavádění řešení na snižování objemu plastových odpadů a nakládání s tímto typem odpadů a prosazování jejich recyklace.

„Podmínkou úspěchu této mezinárodní iniciativy je spolupráce a koordinované úsilí v celé řadě odvětví, a to jednak úsilí, jež povede k dosažení pokroku v blízké budoucnosti, a dále snahy vyžadující rozsáhlé investice v dlouhodobějším časovém horizontu.

Řešení problému plastových odpadů v životním prostředí a rozvoj cirkulární ekonomiky vyžaduje spoluúčast všech subjektů, jež jsou zapojeny do hodnotového řetězce plastů, a dlouhodobé aktivní angažování se podniků, vlád a samosprávných celků.

Žádná země, podnik ani samosprávný celek nejsou schopny tento problém vyřešit samostatně,“ uvedl Antoine Frérot, generální ředitel a předseda správní rady společnosti Veolia a místopředseda AEPW.

Historie ukázala, že kolektivní úsilí a partnerská spolupráce mezi průmyslovým sektorem, vládami a nevládními organizacemi mohou přinést inovativní řešení globální výzvy, jako je tato.

Je třeba zjednat nápravu a domníváme se, že nyní nastal čas jednat,“ řekl při této příležitosti Bob Patel, generální ředitel a předseda správní rady společnosti LyondellBasell a druhý místopředseda AEPW.

Přestože má naše iniciativa globální charakter, Aliance může řešení tohoto problému zásadněji ovlivnit tím, že se soustředí na ty části světa, kde je tato otázka nejpalčivější, a bude sdílet řešení a osvědčené postupy, aby tyto snahy posílila a rozvíjela v celosvětovém měřítku,“ zakončil Peter Bakker, prezident a generální ředitel Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD).

Projekty Aliance na odstranění plastových odpadů:

  • Navázání partnerství s městy za účelem navrhování integrovaných systémů nakládání s odpady v rozsáhlých městských aglomeracích s chybějící infrastrukturou, a to zejména podél řek, v nichž se nachází velké množství plastových odpadů, s nimiž není nikterak nakládáno.
  • Financování sítě inkubátorů společnosti Circulate Capital za účelem vývoje technologií a ekonomických modelů a rozvoje podnikatelských subjektů, které zabraňují šíření plastových odpadů v oceánech, zejména v jihovýchodní Asii.
  • Rozvoj mezinárodního open source projektu založeného na vědeckých poznatcích na podporu projektů nakládání s odpady v celosvětovém měřítku.
  • Spolupráce s mezivládními organizacemi, jako je například OSN, za účelem organizování společných programů odborné přípravy pro veřejné činitele.
  • Podpora projektu na obnovu oceánů Renew Oceans, který se soustředí na zachytávání plastových odpadů z deseti hlavních vodních toků, které odnášejí převážnou většinu pevninských odpadů do oceánu.

Zakládající členové Aliance: BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia a Versalis (Eni).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP