1/2024

Veolia představí své plány na konferenci o využití komunálních odpadů

| autor: TZ Veolia0

Veolia představí své plány na konferenci o využití komunálních odpadů

Čeští a polští experti budou řešit budoucnost odpadového hospodářství, otázku skládkování, třídění, recyklace a využití energetického potenciálu odpadů.

„Prosté skládkování odpadů považujeme za plývání s cennou surovinou. Zařízení pro energetické využití vytříděných odpadů vyrábějící v kogeneraci elektřinu a teplo má smysl a perspektivu, pakliže se vhodně zakomponuje do celého systému nakládání s odpady.

Diskuse s českými i polskými subjekty na toto téma bude jistě přínosná,“ říká Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Na konferenci představí aktivity skupiny Veolia i připravovaný projekt vybudování multipalivového kotle v Karviné, který přinese další snížení emisí na Karvinsku a může pomoci zdejším městům a obcím s využitím komunálních odpadů.

Cílem konference je výměna zkušeností a dobrých praktik při řešení problematiky nakládání s komunálními odpady, a to i s ohledem na naplňování cílů EU.

Součástí konference jsou exkurze v Polsku a České republice, které umožní seznámit se s moderními zařízeními pro nakládání s komunálními odpady, jako jsou linky s optickým tříděním, zejména druhotných surovin, technologie na výrobu alternativního paliva (TAP) nebo bioplynová stanice na zpracovávání bioodpadů s výrobou elektrické energie.

Konferenci organizuje se svými partnery česká firma Aquatest pod záštitou ministerstev a dalších veřejných institucí.

1. Česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady 2018 se uskuteční ve dnech 23. – 24. května 2018 v Clarion Congress Hotel Ostrava.

Program konference najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci „kalendář akcí“: http://mzp.cz/cz/komunalni_odpady_konference_2018 nebo na stránkách hlavního pořadatele www.aquatest.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag