1/2024

Veolia: Dopad na životní prostředí je stejně důležitý jako ekonomický aspekt spolupráce

| zdroj: Veolia0

hala H2_08 (3).jpg
zdroj: veolia.cz

Příkladem synergické spolupráce v rámci skupiny Veolia je partnerství s Královským pivovarem Krušovice, členem skupiny Heineken. Veolia pivovaru zajišťuje energetické i vodohospodářské služby. Letos v létě původní svítidla pivovaru nahradili úspornými LED svítidly a zákazníkovi tak uspořili 66 % elektrické energie na svícení.

Se skupinou Heineken uzavřela v minulém roce společnost Veolia dlouhodobý kontrakt. Kromě dodávek tepla, chladu a stlačeného vzduchu v rámci energetiky, převzali zodpovědnost za provoz energocentra, včetně personální obsluhy, a zavázali se k aktivnímu energetickému managementu a vyhledávání potenciálu dalších úspor. Postupně jsou realizovány potřebné investice do obnovy energetických zařízení, čímž je snižována energetická náročnost provozu. Nejenom, že se tím redukují náklady, ale především se snižuje dopad na životní prostředí.

Dobrým příkladem je snížení energetické náročnosti na osvětlení v provozu. Původní svítidla byla nahrazena moderními LED svítidly a zároveň došlo k optimální regulaci intenzity svícení. Na nedostatečnou intenzitu osvětlení lze totiž nahlížet jako na možný zdroj pracovního úrazu či nehody. Osvětlení má také prokazatelný vliv na kvalitu produktů a míru zmetkovitosti.

Celkově společnost vyměnila 368 svítidel ve 4 objektech, čímž zákazníkovi uspořila 66 % elektrické energie na svícení a za období 10 let klient navíc ušetří více jak 3 miliony korun.

Potenciální úspory nebyly však nalezeny jen v rámci energetické spolupráce. Dceřiná společnost VWS MEMSEP dodala pivovaru moderní technologii k úpravně vody a pomohla tak se snížením vodní stopy. Instalovala zde membránovou technologii a z důvodu omezení objemu produkovaných odpadních vod z praní filtrů, byla nově zařazená ultrafiltrace.

Díky tomu byla maximálně využita veškerá voda zpracovávaná na úpravně vody. Realizovaná změna technologie umožnila pivovaru omezit využití surové vody o více jak 8 %, a tedy přímo snížit jeho vodní stopu výroby piva. Společnost realizuje také technologický dohled nad stávající čistírnou odpadních vod a úpravnou studničních vod. Tím samozřejmě spolupráce nekončí a už nyní obchodníci vymýšlí další možnosti rozvoje.

Veškeré kroky spolupráce jsou plně v souladu se strategií v rámci trvale udržitelného rozvoje skupiny Heineken, jako je například ochrana vodních zdrojů či snižování emisí CO2. To se slučuje i se smyslem činnosti společnosti Veolia, protože dopad na životní prostředí je pro nás stejně důležitý jako ekonomický aspekt spolupráce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP