1/2024

Veolia dokončila výměnu hlavní části potrubí ve Frýdku-Místku

| autor: TZ Veolia Energie ČR0

Veolia dokončila výměnu hlavní části potrubí ve Frýdku-Místku

Potrubí vedoucí z naší Teplárny Frýdek-Místek podél řeky Ostravice dále do města o délce téměř 700 metrů jsme nahradili novým ocelovým potrubím s moderní tepelnou izolací, která zajistí minimalizaci tepelných ztrát za všech provozních i klimatických podmínek,“ uvedl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko společnosti Veolia Energie ČR.

Potrubí slouží městu od doby instalace v roce 1974 a už nesplňovalo potřebné parametry. Náročná generální oprava potrubí o průměru 50 cm (2x DN 500) byla nastartována po ukončení topné sezóny zahájením přípravných a demontážních prací 1. června.

Na základě pečlivé projektové, legislativní a organizační přípravy probíhala výměna potrubí současně ve dvou nadzemních úsecích.

Přestože šlo o velký rozsah prací, pracovníkům se podařilo dodržet stanovené pouze desetidenní přerušení dodávek tepelné energie ve druhé půlce července.

Vysoké nároky na profesionalitu i šikovnost montážních čet a možnosti používané techniky byly kladeny zejména na počátku trasy při vyvedení potrubí z teplárny ve stísněných prostorech horkovodního kanálu pod podlahou technologie tzv. biobloku, spalujícího dřevní štěpku.

Technickým a montážním oříškem byla také výměna svislého kompenzátoru, který překlenuje silnici Nádražní a železniční vlečku pro přilehlé výrobní závody, a to bez výluky z provozu, pouze s krátkou regulací dopravy,“ doplnil Dalibor Šafran, zástupce náměstka Závodu Distribuce a služeb, Veolia Energie ČR.

Cílem realizace těchto finančně velmi nákladných oprav je především udržení stabilních, kontinuálních, bezporuchových dodávek tepla připojeným odběratelům a ve spolupráci s městskou společností Distep tepelnou pohodu všem zásobovaným obyvatelům města.

Veolia v Moravskoslezském kraji provozuje jednu z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě, měří celkem 579 km a dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům.

V loňském roce společnost Veolia Energie ČR investovala přes miliardu korun do další ekologizace a modernizace svých energetických provozů a rozvodů.

Téměř polovina prostředků byla vynaložena na projekty s přínosem pro ovzduší a životní prostředí vůbec.

Investice do sítí centrálního zásobování teplem (CZT) loni činily celkem 188 milionů korun. Na soustavách CZT proběhly výměny potrubí různých dimenzí, například v MS kraji část sítě při vstupu do Karviné a ve Frýdku-Místku dva úseky horkovodu v délce celkem 900 metrů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP