1/2024

Veolia bude bojovat proti znečištění ovzduší v budovách

| autor: Veolia0

Veolia bude bojovat proti znečištění ovzduší v budovách

U příležitosti zveřejnění výsledků studie agentury Elabe, kterou vypracovala pro Veolii ve Francii, Belgii a čínské Šanghaji, představil 5. června 2019 Antoine Frérot, předseda představenstva a generální ředitel skupiny, novou nabídku s cílem zlepšit kvalitu vzduchu v budovách.

Znečištění ovzduší: neviditelné, nepostřehnutelné, naléhavé

Devět z deseti lidí je vystaveno koncentracím látek znečišťujících vzduch, které překračují hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 

Znečištění ovzduší je čtvrtým nejčastějším rizikem předčasného úmrtí a za rok 2016 pravděpodobně způsobilo více než osm milionů předčasných úmrtí, z nichž téměř polovina (3,8 milionu) byla důsledkem špatné kvality vzduchu v budovách (WHO 2018). 

Navzdory obecnému přesvědčení je vzduch, který dýcháme v budovách, až osmkrát více znečištěný než venku – přitom v uzavřených prostorách trávíme 85 % času.

Studie agentury Elabe na toto téma, kterou si objednala skupina Veolia, však ve Francii, Belgii a Šanghaji zjistila, že každý druhý dotazovaný Francouz a více než 60 % respondentů v Belgii a Šanghaji neví, že v budovách je míra znečištění ovzduší vyšší než ve venkovním prostředí. Například ve Francii dýchají špatný vzduch v 60 % obytných prostor a 34 % prostor terciárního sektoru (zdroj: OQAI).

Přestože je znečištění ovzduší v budovách komplexní problém, lze jej bezprostředně řešit s rychlým a hmatatelným výsledkem.

Navzdory obecnému přesvědčení je vzduch, který dýcháme v budovách, až osmkrát více znečištěný než venku – přitom v uzavřených prostorách trávíme 85 % času

Veolia se zavazuje zlepšit kvalitu vzduchu v budovách

Veolia se zasadila o to, aby se přístup k pitné vodě stal motorem zlepšování veřejného zdraví a podmínek k životu, stejně tak je odhodlána uplatňovat svoji odbornost a řešení s cílem zlepšovat kvalitu ovzduší v budovách. 

Máme k dispozici odbornost a technologie potřebné k tomu, abychom našim zákazníkům mohli poskytovat podporu v rámci celého hodnotového řetězce zajišťování kvalitního ovzduší v budovách. 

Od auditů a správy zařízení přes systémy pro úpravu vzduchu až po motivování uživatelů budov je Veolia prvním světovým lídrem v oboru environmentálních služeb, který přichází s integrovanou nabídkou, jež zaručí kvalitní vzduch v budovách. 

Jsme přesvědčeni, že když jde o kvalitu ovzduší, musí se každý ujmout své úlohy naplno a neprodleně!" říká Antoine Frérot, předseda představenstva a generální ředitel Veolia. 

Komplexní nabídka pokrývající celý hodnotový řetězec kvality ovzduší v budovách

Nabídka Veolie je rozdělena na několik úrovní služeb: Air Control, Air Performance a Air Human.

• Služba AIR Control průběžně posuzuje kvalitu vzduchu a nabízí vhodná řešení. Zákazníkům poskytuje informace o kvalitě ovzduší v budovách tak, aby sami mohli řešit kvalitu prostředí díky identifikaci možných zdrojů znečištění a nabídce dostupných řešení. Veolia používá tři čidla, která byla v roce 2018 kvalifikována agenturou Airlab.

• Služba AIR Performance nabízí správu a optimalizaci zařízení se zaručenými výsledky a sledováním výkonnosti. Veolia již provozuje 42 000 zařízení, která vyžadují úpravu vzduchu, po celém světě má 23 center Hubgrade pro řízení výkonnosti.

• Služba AIR Human zapojuje do procesu zlepšování kvality vzduchu dotčené strany v budovách. Nájemce, zaměstnance a uživatele mění na „aktéry“ procesu zlepšování kvality ovzduší pomocí dostupných a srozumitelných informací. Podstatou je zapojit uživatele tak, že se v potaz vezmou jejich dojmy a ukazatel „pohody“ z hlediska kvality vzduchu.

Výsledky průzkumu na téma kvality ovzduší v budovách – Paříž, Belgie a Šanghaj

VE FRANCII

93 % obyvatel si je vědomo vlivu kvality ovzduší na zdraví,

52 % je překvapeno zjištěním, že doma a v budovách jsou vystaveni větší míře znečištění,

75 % si myslí, že kvalita vzduchu v jejich domácnosti je dobrá,

55 % má dojem, že jsou špatně informováni o možnostech, jak zlepšit kvalitu ovzduší v budovách,

8 z 10 Francouzů se domnívá, že řešení musí vzejít z mobilizace všech aktérů (vlády, průmyslu, zaměstnanců).

V BELGII

92 % obyvatel si je vědomo vlivu kvality ovzduší na zdraví,

60 % je překvapeno zjištěním, že doma a v budovách jsou vystaveni větší míře znečištění,

75 % si myslí, že kvalita vzduchu v jejich domácnosti je dobrá,

65 % má dojem, že jsou špatně informováni o možnostech, jak zlepšit kvalitu ovzduší v budovách,

8 z 10 Belgičanů se domnívá, že řešení musí vzejít z mobilizace všech aktérů (vlády, průmyslu, zaměstnanců).

V ŠANGHAJI (ČÍNA)

Více než 97 % obyvatel Šanghaje si je vědomo vlivu kvality ovzduší na zdraví,

62 % je překvapeno zjištěním, že doma a v budovách jsou vystaveni větší míře znečištění,

88 % si myslí, že kvalita vzduchu v jejich domácnosti je dobrá,

pouze 24 % má dojem, že jsou špatně informováni o možnostech, jak zlepšit kvalitu ovzduší v budovách,

9 z 10 Šanghajců se domnívá, že řešení musí vzejít z mobilizace všech aktérů (vlády, průmyslu, zaměstnanců).

Zdroj: studie agentury Elabe vypracovaná pro Veolii v duben - květen 2019

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP