Ve výkrmně jatečných prasat nelegálně odebírali podzemní vody a nekontrolovali vypouštěné odpadní vody. Od ČIŽP dostali pokutu 350 tisíc korun

| autor: Tisková zpráva České inspekce životního prostředí0

Ve výkrmně jatečných prasat nelegálně odebírali podzemní vody a nekontrolovali vypouštěné odpadní

Ta ve své výkrmně jatečných prasat v obci Paseka na Šternbersku odebrala celkem 11 339 metrů krychlových podzemních vod nad rámec povolení. Neprováděla také analýzy vypouštěných odpadních vod, které vypustila s nadlimitním znečištěním.

Podle integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje mohl provozovatel odebrat měsíčně maximálně 5760 metrů krychlových podzemních vod.

„Při kontrolách jsme ale zjistili, že v roce 2015 odebíral více, než byl tento měsíční limit. V březnu to bylo 3130, v dubnu 8043 a v listopadu 226 metrů krychlových nad rámec povolení,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Další pochybení společnosti spočívalo v tom, že neprováděla kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných ze septiku.

„Podle integrovaného povolení tak měla činit jednou za dva měsíce. Za celý rok 2015 ale firma VEPASPOL tyto kontroly neudělala ani jednou,“ uvedl Pallós. Inspektoři také zjistili, že vypustila odpadní vody s nadlimitní koncentrací nerozpuštěných látek.

„Je třeba dodržovat pravidelnou frekvenci monitoringu vypouštěných odpadních vod stanovenou úřady, protože ty ji určují s ohledem na místní vodohospodářské poměry a zájmy ochrany vod.

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod má navíc zásadní preventivní význam. Umožňuje provozovateli včas reagovat na jejich zhoršení, aniž by se nutně takové zhoršení muselo projevit havarijním znečištěním toku,“ upozornil Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Společnost VEPASPOL Olomouc se proti pokutě uložené inspektory odvolala, Ministerstvo životního prostředí ale odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK