2/2023

Ve středních Čechách proběhla konference k problematice vodohospodářství

| autor: Středočeské inovační centrum0

Ve středních Čechách proběhla konference k problematice vodohospodářství

Konferenci zorganizovala divize pro Vědu, výzkum a inovace Středočeského inovačního centra v rámci Týdne inovací. Vzhledem k vysoce aktuálnímu tématu vyvolala akce velký zájem a celkem se jí zúčastnilo téměř padesát účastníků z řad starostek, starostů či zastupitelů obcí.

V pestrém programu vystoupilo deset zástupců výzkumné, akademické i soukromé sféry s velmi zajímavými příspěvky, které se týkaly zajištění a obnovy zdrojů pitné vody, stavu a kapacit vodohospodářské infrastruktury, kvality a bezpečnosti vody, sucha, retence vody v krajině apod.

Na konferenci prezentovali Ing. Marek Jetmar, Ph.D., ředitel divize VVI Středočeského inovačního centra, doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek pro výzkumnou a odbornou činnost Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., Ing. Ivo Černý ze společnosti Vodní zdroje a.s., doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV, doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, vedoucí Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT, Mgr. Jiří Paul z Asociace pro vodu, Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. ze společnosti VODOS Kolín a Ing. Václav Hradilek z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA, vedoucí Oddělení vodního hospodářství Krajského úřadu Středočeského kraje, seznámila účastníky konference se strategií a prioritami kraje v oblasti vodního hospodářství. Ing. Marek Jetmar, Ph.D. doplnil tuto prezentaci na základě podkladů poskytnutých Ing. Jaroslavem Cingrem, vedoucím Odboru řízení dotačních projektů, o přehled dotačních příležitostí a plánovaných výzev.

EW7B7011-1620x1080.jpg

V neposlední řadě byla věnována pozornost i inovativním řešením, která by obce mohly reálně využívat na svých územích. Prezentace si v případě zájmu můžete prohlédnout ZDE. Konference byla první z řady akcí k této problematice, které budou realizovány Středočeským inovačním centrem v rámci platformy Aliance pro vodu ve Středočeském kraji.

Odborným garantem konference byl Dr. Ing. Jarmil Vyčítal, expert pro oblast vodohospodářství a programem provázela Mgr. Tereza Vogeltanzová, expertka pro akademickou sféru – oba jsou členy divize VVI Středočeského inovačního centra.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP