Reklama

15. 9. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

V připomínkovém řízení: Novela vyhlášky k novele stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj postoupilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky měnící vyhlášku o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Předkládaná novela vyhlášky zahrnuje úpravy vyvolané novelou stavebního zákona, především změnami v částech týkajících se územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Termín připomínek: 13. 9. 2017 – 5. 10. 2017

Ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372