2/2023

V připomínkovém řízení: nařízení o podpoře elektřiny a tepla z POZE

| autor: redakce0

V připomínkovém řízení: nařízení o podpoře elektřiny a tepla z POZE

Návrh je předkládán s cílem stanovit postup pro výplatu podpory po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, a to za období od nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, nebo jeho ustanovení, které podporu zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu do provozu.

Právo na provozní podporu je upraveno v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Jelikož se jedná o veřejnou podporu, je nezbytné naplnit při jejím poskytování podmínky definované právem EU.

Předložené nařízení vlády umožňuje Energetickému regulačnímu úřadu stanovit podporu v cenovém rozhodnutí zpětně po získání kladného rozhodnutí EK o slučitelnosti podpory s právem EU.

Současně nařízení vlády umožňuje operátorovi trhu vyplatit podporu zpětně, po vydání cenového rozhodnutí ERÚ.

(1) V případech, kdy je poskytování podpory elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie (dále jen „podpora“) podmíněno vydáním kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, se podpora poskytuje až po zveřejnění oznámení Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „oznámení Komise“), a to za celé období od vzniku nároku na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

(2) Energetický regulační úřad stanoví cenovým rozhodnutím podporu pro období, pro které dosud nebyla stanovena, a to do 30 dnů od oznámení Komise nebo do 30 dnů od účinnosti tohoto nařízení, pokud k oznámení Komise došlo před účinností tohoto nařízení.

(3) Operátor trhu uhradí výrobci za množství elektřiny nebo tepla podporu, na kterou má výrobce nárok za období uvedené v odstavci 1, do 30 dnů po obdržení hodnot o množství elektřiny nebo tepla nebo do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí podle odstavce 2, nastane-li tento okamžik později. Pokud výrobce dříve zvolil podporu ve formě výkupní ceny, uhradí operátor trhu výrobci podporu ve výši ročního zeleného bonusu.

Termín připomínek: 7. 4. 2017 – 3. 5. 2017

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP