2/2023

V pondělí vstoupí v platnost nová evropská pravidla pro OZE a energetickou účinnost

| autor: oEnergetice.cz - Jan Budín0

V pondělí vstoupí v platnost nová evropská pravidla pro OZE a energetickou účinnost

V pátek byly příslušné směrnice a nařízení zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Evropská unie by podle nových pravidel měla do roku 2030 dosáhnout 32% podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie a 32,5% zvýšení energetické účinnosti.

Uvedené cíle jsou součástí snahy Evropské unie dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Od pondělí zároveň vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, které po členských státech požaduje předložení prvního návrhu 10letého národního energeticko-klimatického plánu do 31. prosince letošního roku.

Členské státy by v národním klimaticko-energetickém plánu měly stanovit, jak plánují přispět k dosažení evropských cílů pro rok 2030 v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.

Evropská komise předložené návrhy národních klimaticko-energetických plánů zhodnotí, aby posoudila, zda povedou ke splnění nastavených cílů. Vlády členských států budou následně povinny zohlednit doporučení Evropské komise ve finální verzi těchto plánů, která by měla být hotova do konce příštího roku.

Stanovený 30% podíl obnovitelných zdrojů je na úrovni EU závazný, cíl v oblasti energetické účinnosti závazný není, nicméně příslušná směrnice obsahuje několik závazných opatření.

Mezi tato opatření patří povinnost dosažení kumulativní úspory konečné spotřeby energie v období 2021 až 2030, která je ekvivalentní meziročnímu snižování konečné spotřeby energie o 0,8 %.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP