1/2024

V Plané nad Lužnicí byla zahájena výstavba malého ZEVO

| zdroj: C-Energy Planá0

V Plané nad Lužnicí byla zahájena výstavba malého ZEVO

EVECONT je malé zařízení pro energetické zpracování odpadu (dále jen ZEVO), které skrývá nejmodernější technologie spalování. Produkce tepla z této jednotky bude ekologičtější, než při běžném spalování uhlí, a jen v Plané nad Lužnicí pomůže snížit produkci emisí o více než 13 tisíc tun ročně.

Zařízení pro energetické zpracování odpadu EVECONT najde v budoucnu využití v nemocnicích, menších obcích, čističkách odpadních vod, v průmyslu i řadě dalších oblastí. Všechny tyto subjekty dnes plastové odpady třídí, ale značná část z nich není vhodná pro další zpracování. Stovky tisíc tun dále nezpracovatelných plastů jsou tak převáženy k likvidaci do spaloven v Praze a Brně. Díky jednotce EVECONT budou moci být v budoucnu odpadní plasty zpracovány přímo v místě svého vzniku: bez nutnosti transportů a s potenciálem dalšího využití pro získání energií.

EVECONT přináší komplexní technologii pro ekologicky šetrné energetické využití odpadu, od základu navrženou pro umístění do normalizovaných kontejnerů. Přes velmi malé rozměry zajišťuje EVECONT plnou funkčnost technologie bez jakýchkoli omezení. Díky umístění do standardizovaných kontejnerů zajišťuje EVECONT maximální modularitu, která vyhoví dispozičním možnostem různých zákazníků, a zároveň podstatně snižuje dobu výroby a výstavby zařízení.

„EVECONT plní nejpřísnější ekologické normy, a přitom ho lze díky kompaktním rozměrům umístit přímo ke zdroji vzniku odpadů. Díky využití této jednotky snížíme již v příštím roce v Plané nad Lužnicí emise o více než 13 tisíc tun za rok,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Jednotka EVECONT je vybavena nejmodernější technologií pro energetické využití odpadních plastů. V energetickém zdroji C-Energy Planá, který zásobuje teplem a energiemi odběratele v aglomeraci Planá nad Lužnicí – Sezimovo Ústí – Tábor, pomůže v příštím roce snížit roční emise až o 8 800 tun oxidu siřičitého, 4 300 tun oxidu uhelnatého a 200 tun pevných částic.

„Každý z nás vynakládá velké množství energie a úsilí do mnoha různých výrobků. Vynaložená energie setrvává ve výrobcích po celou dobu jejich životního cyklu. Tedy i v okamžiku, kdy je prohlásíme odpadem a nenajdeme pro ně jiné uplatnění. Jednotka EVECONT pomáhá získat maximum těchto energií z odpadů zpět, ať už ve formě elektřiny, tepla či chladu,“ popisuje Jan Krišpín, jednatel společnosti EVECO Brno.

EVECONT v Plané nad Lužnicí

Pilotní jednotka EVECONT bude postavena v Plané nad Lužnicí v areálu moderního energetického zdroje C-Energy Planá na ploše necelých 1 200 m2 . Jednotka vyrobí z 2 400 tun nerecyklovatelného plastu 40 tisíc GJ tepla ročně pro potřeby průmyslových odběratelů C-Energy a měst Sezimovo Ústí TISKOVÁ ZPRÁV A a Planá nad Lužnicí. Primárním posláním je využít v jednotce EVECONT odpady, které vzniknou v těsném sousedství jednotky – tedy především v průmyslové zóně Planá nad Lužnicí.

„Pro projekt jsme získali v červnu stavební povolení, byly zahájeny první stavební práce související s přípravou lokality pro umístění jednotky EVECONT. Její spuštění je plánováno na čtvrté čtvrtletí letošního roku,“ doplnil Ivo Nejdl.

Skupina C-Energy investovala do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí od roku 2012 více než 2 miliardy korun. Dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy. Instalování pilotní jednotky EVECONT je pro C-Energy dalším krokem v podpoře vývoje a inovací v oblasti energií. Investice dosáhne 52 mil. Kč.

„EVECONT je rychlým, ekologickým a dostupným řešením pro energetické zpracování odpadu v malých obcích, průmyslových zónách, nemocnicích nebo čistírnách odpadních vod. Skupina C-Energy vidí v tomto řešení budoucnost. Dalším zájemcům o EVECONT jsme připraveni pomoci s návrhem řešení na míru, jeho výstavbou, provozem i financováním,“ dodává Ivo Nejdl.

Možnosti využití jednotky EVECONT

Koncept malých jednotek pro energetické zpracování odpadu přichází se zcela zjevnými výhodami. Pro klasické „velké ZEVO“ lze jen velmi obtížně hledat vhodného spotřebitele tepla a energií, a to zejména v případech, kdy vlivem vývoje v různých lokalitách dochází ke štěpení dříve rozlehlých sítí centrálního zásobování teplem. Malé ZEVO navíc naplňuje koncept využití odpadů v místě jejich vzniku bez nutnosti řešení logistických problémů spojených s velkými kapacitami.

Malé ZEVO představuje konkurenční řešení pro napojení na méně rozsáhlé sítě centrálního zásobování teplem či konkrétní průmyslové a municipální objekty. Představuje také možnost řešení energetického využívání odpadu v malých systémech nakládání s odpady, kdy odpadá nutnost zajistit často problematickou dohodu v širším celku producentů odpadu.

Jednotka EVECONT je vhodná zejména v těchto oblastech:

 nemocnice (v podstatě libovolně velké, ideální řešení pro zpracování biologicky znečištěného odpadu)

 menší města (s počtem obyvatel cca 20 tisíc, pro zpracování zbytkových plastů)

 čistírny odpadních vod (všechny typy)

 čištění moří (systém pro likvidaci odpadu přímo na moři – jednotku lze umístit i na loď)

 likvidace starých zátěží přímo v lokalitě jejich existence

 třídící linky odpadu

 průmysl (v podstatě každý průmyslový podnik, který řeší sběr, separaci a odvoz odpadu)

„Malé jednotky ZEVO díky nízkým nárokům na zastavěnou plochu umožňují jejich nasazení prakticky kdekoliv, dokonce i v místech, kde by jejich aplikace byla dříve nemyslitelná. Vhodným příkladem je možnost umístění takové jednotky v průmyslovém areálu namísto běžné plynové kotelny, nebo jako systém pro likvidaci odpadu v oceánech umístěním takové jednotky na vhodnou loď,“ popisuje Jan Krišpín.

Příklad využití EVECONT v nemocnicích

Typickým podnikem, který využije jednotku EVECONT, jsou nemocnice. Jsou značným spotřebitelem tepla, které využívají pro vytápění či sterilizaci nástrojů a praní prádla. Běžným zdrojem tepla bývají TISKOVÁ ZPRÁV A kotelny na zemní plyn. Nemocnice však mají také vysoké nároky na chlad, který využívají pro udržování akceptovatelné teploty v nemocnici během letních měsíců či pro skladování biologických materiálů a léčiv. Běžným zdrojem chladu jsou kompresorové klimatizační jednotky na elektřinu.

Nemocnice zároveň produkují značné množství různých typů odpadů – některé z nich lze recyklovat, ostatní odpady, zejména pak odpady infekční, musí být vhodně likvidovány.

„Všechny tyto energetické a finanční toky představují pro nemocnice značné provozní náklady. Přitom je možné dosáhnout velké finanční úspory integrací těchto toků do jediného zařízení. Zde nachází EVECONT velmi vhodné uplatnění právě pro typicky nízkou zpracovatelskou kapacitu podobných zařízení,“ uvádí Jan Krišpín.

Díky jednotce EVECONT mohou být nerecyklovatelné a infekční odpady z nemocnic likvidovány přímo v areálu nemocnice. Energetickým využitím odpadů EVECONT zajistí environmentálně šetrnou likvidaci běžného i infekčního odpadu, jako bonus přitom vyrobí nemalé množství tepla, které může vracet zpět do nemocnice. V letních měsících může EVECONT připojením speciálního modulu vyrábět chlad, což je výhodné nejen z hlediska celkové optimalizace provozních nákladů. Příznivé je, že tento způsob výroby chladu je výhodnější, než konvenční metody za použití kompresorů.

O energetickém zdroji C-Energy Planá

C-Energy Planá patří k nejmodernějším energetickým zdrojům v České republice. Energii zde vyrábí dva nové uhelné kotle s odsířením, každý o parním výkonu 40t/h, plynový kotel 15t/h a čtyři plynové motory Rolls Royce se spalinovými kotli.

V letošním roce budou v Plané nad Lužnicí instalovány dva další motory Rolls Royce, které jako první na světě dosáhnou kapacity 12 MW každý. V příštích týdnech bude v C-Energy uvedeno do provozu největší bateriové úložiště v ČR o výkonu 4 MW. Akumulační systém bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a umožní smysluplně využít dodávky elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, která bude souběžně instalována. Celková instalovaná kapacita C-Energy tak přesáhne 90 MW.

Zdroj C-Energy Planá je jedním z mála v ČR, který umí nastartovat provoz v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě.

Zdroj obrázku: C-Energy Planá

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling