1/2024

V krajích startuje druhá vlna kotlíkových dotací

| autor: SFŽP0

V krajích startuje druhá vlna kotlíkových dotací

Hned v závěsu 5. září začne žádosti přijímat i kraj Moravskoslezský. Lidé v těchto krajích mají tedy reálnou šanci, že budou již v letošní topné sezoně využívat nejenom ekologičtější, ale také finančně úspornější způsob vytápění.

Poprvé také kraje zareagovaly na doporučení ministerstva a bude možné podávat žádosti o kotlíkové dotace elektronicky, komfortněji z domova od svého počítače, bez front před krajskými úřady. Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč.

„Kotlíkové dotace jsou revolučním dotačním projektem, který se nám podařilo přímo vydupat ze země, a díky mnoha jednáním s Evropskou komisí jsme našli možnost, jak z evropských peněz podpořit přímo domácnosti, což z evropských dotačních programů běžně nejde,"vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ve druhé výzvě kotlíkových dotací, která byla ministrem Brabcem vyhlášena 31. března 2017 nejdříve pro kraje (protože právě kraje kotlíkové dotace administrují), rozdělí ministerstvo mezi majitele rodinných domů v ČR 3,4 miliardy korun a počítá s výměnou až 35 tisíc starých kotlů za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel. Výše podpory může dosáhnout až 127 500 Kč [více viz 1].

„Výsledkem bude čistší a zdravější ovzduší, zejména v lokalitách, kde je právě vytápění starými kotli hlavním zdrojem prašnosti a úniku škodlivin do okolního prostředí a limity škodlivých látek jsou zde opakovaně překračovány. Domácnosti v těchto prioritních oblastech chceme motivovat k výměnám především a tak automaticky získají bonus ve výši 7 500 korun,"  vysvětluje ministr Brabec.

Další bonusy pak přináší například kombinace s programem Nová zelená úsporám. Tam odstartují novinky už v pondělí 4. září [více viz 2].

Ministerstvo pro každý kraj stanovilo výši alokovaných finančních prostředků, o jakou mohou žádat a zároveň i povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit. 

Finální podobu podmínek pro občany si tvoří samy kraje, proto se podmínky v jednotlivých krajích mohou lišit. Ministerstvem jsou určeny pouze některé povinné podmínky, jako například výše dotace či povinný ekodesign všech nových kotlů.

Ale například to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů vytápění, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na jeho rozhodnutí.

V první vlně kotlíkových dotací lidé vyměnili již přes 20 tisíc kotlů, dalších 8 tisíc výměn je ještě v realizaci. Celkem bylo domácnostem proplaceno už přes 2,3 miliard korun. Největší zájem byl v první vlně o kombinované kotle. Více viz tabulky níže nebo v příloze.

[1] Přehled výše podpory
[2] Prezentace z tiskové konference 16. 3. 2017

Kraj

Počet schválených žádostí

Obnos schválených žádostí (Kč)

Počet profinancovaných žádostí na účty fyzických osob

Obnos profinancovaných žádostí (Kč)

Moravskoslezský

4 355

505 468 545

3 702

436 152 259

Královéhradecký

1 866

213 331 823,5

1 185

136 339 338

Liberecký

1 339

149 000 000

1 207

136 833 958

Vysočina

2 298

260 730 946,7

1 983

220 987 089

Středočeský

4 692

542 290 424

1 970

223 686 663,2

Ústecký

1 692

196 000 000

1 293

147 600 000

Karlovarský

612

70 396 221,93

555

62 633 490,41

Pardubický

1 725

196 783 166

1 190

133 308 864

Jihomoravský

1 241

141 744 348,04

689

77 516 463,04

Olomoucký

1 575

183 973 634,4

1 084

125 699 865,3

Zlínský

1 528

183 149 676

1 161

136 125 435

Plzeňský

2 188

250 000 000

1 626

187 500 000

Jihočeský

2 780

318 468 433,1

2 567

291 220 000

Praha

153

17 990 795,61

153

17 990 795,61

28 044

3 229 328 014,2

20 365

2 333 594 221

Kraj

Kotel na uhlí

Kombinovaný kotel (uhlí/biomasa)

Kondenzační  plynový kotel

Kotel na biomasu (%)

Tepelné čerpadlo

(%)

(%)

(%)

(%)

Moravskoslezský

8,4

39,8

15,6

16

20,2

Královéhradecký

8,3

34,5

13,2

9,4

34,7

Liberecký

12,01

41,27

7,73

13,75

25,54

Vysočina

10,34

34,71

12,19

25,78

16,98

Středočeský kraj

11,81

34,35

10,06

10,18

33,6

Ústecký

9

42

9

10

30

Karlovarský

6,63

37,34

16,05

11,89

28,09

Pardubický

12

33

19

19

17

Jihomoravský

4

15

26

40

15

Olomoucký

6,5

35,6

16,8

25

16,1

Zlínský

4,5

10,2

19,6

45,8

19,9

Plzeňský

14

26

12

10

38

Jihočeský

12,16

30,9

11,65

18,71

26,58

Praha

0

8

47

3

42

Průměr

8,54

30,20

16,82

18,46

25,99

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP