Reklama

4. 10. 2016  |  Aktuality  |  Autor: SOVAK ČR

V Karlových Varech se uskutečnilo výjezdní zasedání SOVAK ČR

Součástí jednání byla i návštěva dvou nejvýznamnějších investičních akcí společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. (Vodakva) v posledních letech, ultrafiltrace na úpravně Březová a sušárna kalů na ČOV Karlovy Vary.

Zdrojem surové vody pro úpravny vody Březová je nádrž Stanovice, kde se provozovatel Vodakva potýká se sezonními výkyvy kvality vody, především v souvislosti s rozvojem řas a sinic.

Z tohoto důvodu se Vodakva rozhodla pro rekonstrukci UV Březová a doplnění stávajících technologií o třetí stupeň čištění – ultrafiltraci. Tato technologie umožňuje spolehlivé zachycení patogenních organismů až do velikosti virů při průchodu vápníku a hořčíku, nezbytných prvků pro lidský organismus.

Tento projekt je výjimečný i skutečností, že kromě dodávky ultrafiltračních modulů a části trubních rozvodů byl realizován vlastními pracovníky Vodakvy. Celkové náklady projektu dosáhly 45 milionů korun, které byly uhrazeny z vlastních prostředků Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Více informací zde.

Nízkoteplotní sušárna kalů byla na ČOV Karlovy Vary zprovozněna na jaře roku 2016. Tato sušárna umožňuje vysušit kaly pomocí horkého vzduchu až na 90 % sušiny a využít přebytečné čistírenské kaly pro energetické účely.

Více informací zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372