2/2023

Úskalí regulace a jejich možná řešení v oboru vodovodů a kanalizací

| autor: Albín Dobeš| zdroj: SOVAK ČR1

screen_prednasejici_na_web.png
zdroj: sovak.cz

Dne 23. září uspořádal SOVAK ČR online webinář Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací.

S aktuálními otázkami oboru vodovodů a kanalizací seznámil na úvod účastníky webináře Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR. Informaci o TOP 100+ benchmarkingu, financování obnovy a novele prováděcí vyhlášky zprostředkovala Ing. Želmíra Macková, MBA, z Ministerstva zemědělství. Na úskalí regulace a jejich možná řešení se zaměřil Ing. Albín Dobeš, Ph.D. Na závěr webináře se věnoval Mgr. Petr Opluštil, z HAVEL & PARTNERS, cenové kontrole – postavení a právu kontrolovaného subjektu při cenové kontrole a v navazujícím přestupkovém řízení.

Ing. Albín Dobeš, Ph.D., za relativně podstatné považuje zabývat seiniciativou, vztahující se k revizi modelu regulace oboru vodovodů a kanalizací, kdy pracovní tým složený z řad výkonných pracovníků i nezávislých odborníků zpracoval a formuloval návrh systémových změn regulace oboru VaK. Světlo světa tak spatřily dva základní materiály orientované na koncepční návrhy změn regulace oboru vodovodů a kanalizaci a materiál, určený pro jednání „kulatého stolu“ k otázkám regulace oboru VaK, které se uskutečnilo na Ministerstvu financí ČR v prosinci loňského roku.

Uvedené materiály byly účastníkům jednání poskytnuty s tím, že ze strany pracovní skupiny ekonomické komise představenstva SOVAK ČR byla nabídnuta součinnost při kvantifikaci a vyhodnocování dopadů uvažovaných opatření v praxi. Do koncepčních cílů regulace oboru je nezbytné zahrnout ochranu spotřebitele, udržitelnost a rozvoj oboru, ochranu vodohospodářského trhu a strategické národní zájmy. Aktuálními tématy v oboru VaK jsou:

  1. Problém iracionální a mnohdy účelové atomizace trhu.
  2. Prohlubování modelu regulace v oblasti efektivity vynaložených nákladů a oprávněné ziskovosti.
  3. Akumulace a získávání zdrojů financování obnovy infrastrukturního vodohospodářského majetku, ale i technického a technologického rozvoje.
  4. Transparentní a spravedlivé zatížení odběratelů regulovaných služeb v oblasti nákladů, včetně jejich smysluplného a úplného vykazování v účetnictví a cenové evidenci.
  5. Sociální únosnost nákladového zatížení odběratele.
  6. Stabilita legislativního prostředí a regulačních pravidel.

Pro dosažení koncepčních cílů nepovažujeme za nutné zavedení zcela nových a neodzkoušených modelů zejména v ekonomické regulaci. Pro optimalizaci regulace doporučujeme se zaměřit pozornost na parametrické změny, reagující na nabyté zkušenosti a praxi, reagující na nové podmínky vyvolané nově vydefinovanými cíli. Ing. Albín Dobeš, Ph.D., se dále v prezentaci zaměřil na základní oblasti sledování efektivity a oblast ziskovosti.

Zmínil přitom problém ve stanovení maximální výše přiměřeného zisku u provozních společností, respektive provozních částí subjektů vodovodů a kanalizací, kdy nejsou v praxi postihnuta veškerá rizika, vyplývající z provozování infrastrukturního majetku. Následovala doporučení na úpravu modelu a byla probírána i témata uplatnění dvousložkové ceny a cenové kontroly.

Komentáře

  1. Bohužel všichni chodí mlčky kolem toho, jak se rozbouraly v privatizacích někdejší krajské podniky VaK, které byly vytvořeny na základě mnohaletých zkušeností a vývoje národního hospodářství a téměř i dle přirozených hranic povodí. V těchto podnicích existovaly specializované služby projekce, laboratoří, péče o základní prostředky a další, které měly optimální velikost i z dnešního pohledu. Jenom absolutní blbec by mohl tvrdit, že to byl výplod komunistického systému, který je třeba zadupat do země. Výsledky dnes vidíme všude kolem sebe, včetně problému se zrušením podnikových vodohospodářů ve vodním zákoně 254/2001 Sb. od té doby začaly problémy s kvalitou řízení našeho vodního hospodářství. Naštěstí se po mnoha peripetiích podařilo uchránit podniky Povodí jako státní, to by mělo sloužit jako vzor i pro podniky zásobování vodou a kanalizací.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP