2/2023

Upozornění na nové záznamy v dodatcích k příloze XVII nařízení REACH

| autor: MPO0

Upozornění na nové záznamy v dodatcích k příloze XVII nařízení REACH

Od 1. března 2018 se použijí body 1, 2, 3 a bod 4a) přílohy nařízení (EU) 2017/1510, kterým se do přílohy XVII nařízení REACH vkládají nové záznamy.

Např. od 1. března 2018 jsou do přílohy XVII, dodatku 5, nově zařazeny položky týkající se olova: olověný prášek [průměr částic < 1 mm] a celistvé olovo [průměr částic ? 1 mm]. V praxi to znamená, že dodavatelé olova jako látky a olova ve směsích – včetně pájky a jiných slitin, obsahujících olovo nad příslušné koncentrační limity, musí před uvedením těchto výrobků na trh zajistit, aby obaly byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny jako: "Pouze pro profesionální použití.“

Toto omezení se nevztahuje na architektonické olověné plechy, olověné baterie, olověné střelivo nebo jiné předměty obsahující olovo, pokud nejsou jinak omezeny v položce 63 přílohy XVII nařízení REACH nebo jinými právními předpisy.

Koncentrační limity pro klasifikaci olova ve směsích jsou uvedeny v nařízení Komise (EU) 2016/1179, pro směsi obsahující prášek kovového olova je to pro koncentraci rovnou nebo vyšší než 0,03 % (specifický koncentrační limit) a pro směsi obsahující olovnatý kov v celistvé formě je to 0,3 % (obecný koncentrační limit).

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

Přílohy ke stažení:

Nařízení (EU) 2017/1510 v angličtině

Nařízení (EU) 2017/1510

Nařízení Komise (EU) 2016/1179 v angličtině

Nařízení Komise (EU) 2016/1179

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP