1/2024

Upozornění ERÚ na dodržování správného postupu vyplnění žádosti o kompenzaci poskytované na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

| zdroj: ERÚ0

kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash
zdroj: unsplash.com

Při podávání žádosti o kompenzaci poskytované na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (dále jen „žádosti o úhradu kompenzace“) je dle § 10 odst. 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. nutné řídit se aktuálními vzory a pokyny zveřejněné na oficiálních stránkách operátora trhu OTE, a.s.

ERÚ již na stránkách operátora trhu publikoval dokument identifikující nejčastější chyby při práci s CSV soubory (dostupné zde: https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/kompenzace).

Při ověřování údajů z žádostí o úhradu kompenzace za stanovené období ERÚ identifikoval další chyby při práci s CSV soubory, které mohou mít za následek sdělení pochybnosti o správnosti doručované prostřednictvím systému operátora trhu a datovou zprávou žadateli. V takovém případě dochází k převedení žádosti do statusu „Odstraňování pochybností účastníkem“ v systému operátora trhu.

1. Nutnost vyplnění žádosti ve správném formátu

 • Pro tento účel slouží dokument s názvem „Popis CSV souborů podle přílohy č. 8 a 9 Nařízení vlády č. 5/2023 Sb.“ (aktualizováno dne 23.06.2023 12:00), dostupný na webových stránkách operátora trhu zde: https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/kompenzace.

2. Časté chyby při práci s CSV soubory

Níže jsou uvedeny identifikované časté chyby při práci s CSV soubory, které znemožňují strojové zpracování dat. Před podáním žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období by se žadatel měl přesvědčit, že poskytovaná data jsou ve správném formátu a nedošlo ke změně formátu uváděných dat, například při kopírování nebo konverzi.

2.1. Chyby v hodnotě: MESIC_UZAV_SMLOUVY

Identifikováno u souborů typu: D2a_E; D2a_G
Formát uveden v Nařízení Vlády/popisu CSV souborů: MM.RRRR
Příklad správné hodnoty: 01.2023

Identifikovány nesprávné formáty

 • uvedení hodnot: „X“, „I“, a „V“ (např. I.2023)
 • hodnota ve formátu: MM.RR (např. 01.23)
 • hodnota ve formátu: M.RRRR (např. 1.2023)
 • hodnota ve formátu: MM (např. 01)

2.2. Chyby v hodnotě: DATUM_UZAV_SMLOUVY

Identifikováno u souborů typu: E1a_E; E1b_E; E2a_E; E2b_E; D1a_E; D1a_G; D1aV
Formát uveden v Nařízení Vlády/popisu CSV souborů: DD.MM.RRRR
Příklad správné hodnoty: 01.01.2023

Identifikovány nesprávné formáty

 • uvedení v číselném formátu (např. „44867“)

2.3. Chyby v hodnotě: DATUM_CENIKU

Identifikováno u souborů typu: B2_E; B2_G; C2_E
Formát uveden v Nařízení Vlády/popisu CSV souborů: DD.MM.RRRR
Příklad správné hodnoty: 01.01.2023

Identifikovány nesprávné formáty

 • hodnota ve formátu: D.M.RRRR (např. 1.1.2023)
 • uvedení v číselném formátu (např. „44867“)
 • neuvedení žádné hodnoty
 • uvedení znaku „#“
 • ponechání v souboru „prázdné“ řádky obsahující pouze středníky (oddělovače)

2.4. Chyby v hodnotě: DOBA_FIXACE

Identifikováno u souborů typu: D1a_E; D1a_G; D1aV; D2a_E; D2a_G; Db2_E; D2b_G
Formát uveden v Nařízení Vlády/popisu CSV souborů uvádí jeden znak (např. 1 nebo 2 nebo 3)
Příklad správné hodnoty: 2

Identifikovány nesprávné formáty

 • uvedení hodnoty o velikosti dvou znaků (např. „12“; „24“)
 • uvedení hodnoty o velikosti dvou znaků (např. „01“)
 • neuvedení žádné hodnoty
 • ponechání v souboru „prázdné“ řádky obsahující pouze středníky (oddělovače)
 • uvedení jednotky za hodnotou (např. „1 rok“)

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA