1/2024

Unikátní české know-how na odsolování vody nenáročné na energii

| autor: Česká rozvojová agentura0

Unikátní české know-how na odsolování vody nenáročné na energii

Především pak v afrických zemích, včetně Mosambiku, jehož index lidského rozvoje patří k nejnižším na světě.

S podporou Programu B2B zde proto společnost Princeston plánuje přispět k řešení nedostatku pitné i závlahové vody formou inovativní technologie na odsolování mořské vody.

Podle demografických ukazatelů patří střední délka života a dětská úmrtnost v Mosambiku k nejhorším na světě. Dle statistiky UNDP pak patří Mosambik v rámci indexu lidského rozvoje (Human Development Index – HDI) mezi osm nejhorších států a zaujímá celkově až 181 místo ze všech 188 hodnocených států.

Mosambik byl pro realizaci projektu vybrán, protože z mnoha hledisek je velmi zranitelnou zemí, která trpí negativními dopady spojenými s velkou klimatickou variabilitou regionu jižní Afriky a rovněž důsledky současných klimatických změn.

To vše při zoufalém nedostatku vhodných technologií, nízké kupní síle a celkově nízké úrovni rozvoje. Z tohoto pohledu existuje jen málo zemí, kde by mohl mít plánovaný projekt větší pozitivní dopad, než je právě Mosambik,“ říká ředitel a přední vývojový pracovník společnosti Princeston Vladimír Sirotek.

Cílem projektu Přenos odsolovací EMSF technologie do Mosambiku je zavedení Environmental Multi-Stage Flash (EMSF) technologie na odsolování vody nejen v Mosambiku, ale potažmo celém regionu jižní Afriky, kde je dlouhodobý nedostatek pitné i závlahové vody.

EMSF je inovativní technologie na bázi vakuové destilace, která je, oproti jiným technologiím na odsolování vody, nenáročná na energii.

Pro provoz může využívat odpadní teplo, například z dieselových agregátů či funguje s využitím pouze solární energie. Díky tomu jsou provozní náklady minimální a je možné ji využít i v chudých venkovských oblastech.

Přímými příjemci projektu budou lidé z venkovské komunity na ostrově Inhaca, která byla vybrána ve spolupráci s partnerem projektu, jímž je mosambický Vodní výzkumný institut.

Jednotka budesloužit tamní zemědělské komunitě jako bezpečný zdroj pitné vody pro místní nemocnici a školu, a také jako zdroj závlahové vody pro období sucha, kdy farmářům všechno usychá.

Předpokládáme, že v této komunitě dojde také k výraznému zlepšení zdravotního stavu místních obyvatel,“ přibližuje rozvojový dopad projektu Vladimír Sirotek.

Velký zájem o projekt ze strany místního partnera

Vedle zvýšení dostupnosti kvalitní pitné vody bude mít projekt pozitivní dopad i na oblast zemědělství.

Dostupnost závlahové vody povede ke zvýšení potravinové soběstačnosti, neboť bude možné intenzifikovat zemědělskou výrobu.

Místní partner projektu, jímž je mosambický Vodní výzkumný institut, který je zodpovědný za vyhledávání inovativních technologií pro zásobování vodou, projevil enormní zájem o spolupráci a přislíbil zajištění spolufinancování při vybudování nezbytné vodárenské infrastruktury, jako jsou nádrže, vodojemy a potrubí.

Jednotka na ostrově Inhaca bude současně fungovat jako modelová a na výsledcích provozu bude demonstrována účinnost technologie.

„V prvním roce projektu bude zpracován rovněž podnikatelský plán a vyhledán potenciální partner, který bude do budoucna schopen zajistit instalace dalších zařízení zakoupených na komerční bázi, případně licenční výrobu jednotek v Mosambiku.

Vzhledem k vysoké účinnosti technologie a akutnímu nedostatku pitné vody lze předpokládat, že o zákazníky nebude mít společnost Princeston nouzi.

Ideálně se tak v tomto případě spojí inovativní podnikatelské záměry, které přispívají k řešení rozvojových problémů, s možností expanze na nové trhy ve společensky prospěšných rozvojových projektech,“ říká Ludmila Leškovská, která má v ČRA dotační Program B2B na starosti.

Na spolufinancování instalace zmíněné jednotky budou využity granty od centrální vlády Mosambiku, respektive od mezinárodních finančních institucí a donorů v sektoru voda a sanitace.

Na základě její realizace pak bude prostřednictvím místního partnera zahájena propagace zařízení na trhu v Mosambiku i v širším regionu jižní Afriky.

Místní partner bude také zajišťovat servis zařízení. Základní premisou je, aby prostřednictvím EMSF jednotek byla distribuována voda přednostně do veřejných komunitních zařízení, jako jsou školy, kliniky nebo nemocnice a do veřejných výdejních míst.

Skupina příjemců bude zahrnovat jak venkovské komunity žijící v pobřežních oblastech či farmáře, kteří budou moci využívat odsolenou vodu pro závlahu, tak také podnikatele, provozující hotely a restaurace.

V konečném důsledku tak prostřednictvím projektu a přenesení EMSF technologie do Mosambiku může dojít k výraznému rozvoji pobřežních oblastí od jihu k severu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ