Reklama

11. 10. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Ujednání ČSU, MŽP a ÚV ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v ČR

Pro Evropskou unii a především pro Českou republiku je to dlouhodobý a přitom dlouhodobě neudržitelný stav. Mluvíme o problému dvojí evidence a letitému sporu mezi MŽP a ČSÚ. Nyní se do sporu zapojila i vyšší instance, Úřad vlády a tento triumvirát se snad dohodl na řešení této situace.

Toto ujednání podepsali ministr životního prostředí Richard Brabec, předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády. Účastníci vlády se dohodli na následujícím řešení:

Okamžitě realizovatelné řešení (horizont 3 - 6 měsíců)

Tak jak bylo předjednáno s Eurostatem, ČSÚ je připraven v krátkodobém horizontu a v souladu s evropským statistickým systémem zajistit ve svých informačních výstupech ze statistiky odpadů údaje o produkci (případně nakládání) s komunálním odpadem (KO) úhrnem, tj. sumárně za produkci (příp. nakládání) s KO od obcí a živnostníků, s přičtením údajů o produkci (příp. Nakládání) s odpadem, který má povahu KO od podniků (odpad podobný KO).

Z tohoto důvodu by proběhla změna dat pro Eurostat/OECD „Sustainable Development Indicator on municipal waste“, a to v oblasti produkce případně nakládání s těmito odpady. Tato změna by byla zaznamenána za ČR, a to zpětně v časové řadě od roku 2003.

Dále MŽP přehodnotí metodu výpočtu produkce (přip. nakládání) s KO s cílem zmenšení možného duplicitního započítávání odpadů a rozdílností mezi daty obou institucí.

Střednědobé řešení (horizont 1 – 4 roků)

Platný zákon o odpadech zatím neumožňuje plnohodnotné využití dat integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) pro evropský statistický systém. Nový návrh zákona o odpadech v jeho současné podobě, čj. OVA 941/16, jehož účinnost se předpokládá od 1. ledna 2018, neumožňuje využití dat ISPOP pro evropský statistický ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372