1/2023

HUTIRA: Spolehlivý partner v oblasti plynárenství, vodárenství, energetiky a biometanu

| autor: HUTIRA0

hutira2
zdroj: HUTIRA

Ucelený sortiment, inovativní technologie i komplexní služby. Společnost HUTIRA je spolehlivým partnerem v oblasti vodárenství

Úcta k přírodě, principy cirkulární ekonomiky, důraz na kvalitu či dlouholeté zkušenosti. To jsou hlavní pilíře společnosti HUTIRA, která vznikla na začátku letošního roku fúzí společností HUTIRA – BRNO, ATJ special a HUTIRA – VISION a jež je díky tomuto sloučení plnohodnotným partnerem v oblasti vodárenství.

Pod jednou hlavičkou nabízíme kompletní sortiment pro vodárenství, široké portfolio služeb či inovativní technologická řešení pro hospodaření s vodou a její úpravu. Zde můžeme nabídnout řešení individuálních projektů na míru a větší zakázky týkající se například úpravy vody, recyklace odpadních vod či výroby technologické vody, a to vše s ohledem na maximální využití energetické úspory,“ řekl Petr Hajný, ředitel divize VODA – technologie úpravy vody a vodní hospodářství.

S ucelenou nabídkou svých technických řešení, produktů a služeb ve vodárenství vás společnost HUTIRA seznámí i na letošní 22. mezinárodní vodohospodářské výstavě Vodovody – Kanalizace, která se bude konat od 23. do 25. května v Praze. Expozici společnosti HUTIRA najdete v hale 3, na stánku č. 38 na výstavišti PVA EXPO Praha. Pro registraci můžete využít tento formulář.

06

Významným inovativním produktem společnosti HUTIRA je také nový systém na vzdálenou regulaci technických zařízeníHUTIRA HUCS®, který snižuje náklady na jejich provoz a údržbu. Díky možnosti vzdálené správy je ideálním řešením pro dálkové monitorování a řízení například úpraven vody.

Obrázek1

Projekt biometanové stanice ÚČOV Praha

S oblastí vodárenství úzce souvisí i projekt, na němž se společnost HUTIRA podílí v rámci své divize BIOMETAN. Dodává totiž technologie pro první biometanovou stanici spojenou s čistírnou odpadních vod v Česku, konkrétně pro ÚČOV Praha. Ta bude od letošního roku vyrábět z kalového plynu biometan a následně ho dodávat do středotlaké distribuční sítě společnosti Pražská plynárenská.

Banner_ÚČOV_2500x3000mm_zmenšeno

Jedná se o unikátní projekt, a to hned ve dvou směrech. Zaprvé jde o vůbec první biometanové řešení spojené s čistírnou odpadních vod v Česku. V nich bývá bioplyn zpravidla náročnější na další použití, například ve srovnání se zemědělskými bioplynovými stanicemi.

Výjimečnost projektu spatřujeme také v tom, že biometan bude vtláčen do středotlakého plynovodu. Využíváme k tomu regulaci, kterou tlak snižujeme na potřebnou hodnotu. Praxe přitom bývá taková, že se zpravidla vtláčí do vysokotlaku, především kvůli jednoduššímu akceptování ze strany plynárenských společností. I z toho důvodu byl součástí námi dodávaných komponent objekt propanizace. Zatímco při vtláčení biometanu do vysokotlaké distribuční sítě již není propanizace nutná, u středotlaku je stále vyžadována,“ uvedl manažer projektu Tomáš Stone ze společnosti HUTIRA.

Kromě objektu propanizace pak společnost HUTIRA dodala v rámci realizace také kontejner pro měření kvality a množství biometanu. Jeho součástí je například chromatograf Emerson Rosemount 370 XA. „Ještě před vtláčením biometanu do sítě musíme mít jistotu, že plyn, který do ní má téct, je patřičné kvality a splňuje klíčové standardy. Kromě chromatografu jsou tak součástí našeho řešení i další analyzátory, které sledují například hodnoty vlhkosti či sirovodíku,“ doplnil Tomáš Stone s tím, že pokud by biometan potřebné parametry nesplňoval, zamířil by zpět do čistírny odpadních vod.

Společnost HUTIRA je s projektem spjatá od konce roku 2021. Kromě kontejneru pro měření kvality a množství biometanu a objektu propanizace zajišťuje i propojení mezi jednotlivými technologiemi. V průběhu března probíhaly instalace technologie na místě, v dubnu byla zahájena příprava na uvedení do provozu. V aktuální první etapě projektu má pak Ústřední čistírna odpadních vod Praha při maximálním výkonu dodávat do distribuční sítě 160 m3 biometanu za hodinu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS