1/2024

Tuky v odpadních vodách

| autor: Ondřej Beneš, SOVAK ČR0

Tuky v odpadních vodách

Jako příklad lze uvést vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. dostupné zde. Akumulace a následné ztuhnutí tuků v kanalizaci způsobuje závažné provozní problémy, a to buď již přímo v kanalizačních přípojkách, nebo i v kanalizačních objektech či čistírnách odpadních vod.

Z těchto důvodů je pro domácnosti doporučováno použití plastových uzavíratelných lahví na tuky a jejich likvidace do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů. Je ale nutné konstatovat, že sběr a odvoz těchto druhů odpadů není zatím v České republice příliš rozšířen.

Pro stravovací zařízení a potravinářské podniky ovšem vodárny, i specializované společnosti trvale zajišťují službu odvozu odpadních vod a odpadů, kdy se návazně využívají např. pro anaerobní proces na čistírnách odpadních vod.

V této souvislosti je vhodné upozornit na nedávnou reportáž The Guardian z londýnské kanalizace pod názvem Tukový ledovec blokuje kanalizaci v Londýně (k dispozici zde), o kterém referovala i česká média (například zde). Pracovníci vodáren museli v návaznosti na provedený kamerový průzkum odstraňovat téměř tři týdny obří ucpávku o délce přes 250 metrů a hmotnosti přes 130 tun!

Ve skutečnosti ovšem ucpávka neobsahovala pouze tuky, ale také velký podíl jednorázových plenek, utěrek a ostatních materiálů, které je dle platných kanalizačních řádů zakázáno splachovat do kanalizace. Právě tyto materiály zvyšují návazné riziko akumulace tukových materiálů a vznik problémů, a navíc nejsou na čistírnách odpadních vod biologicky rozložitelné.

V této souvislosti tak SOVAK ČR znovu připomíná své stanovisko Toalety nejsou odpadkové koše!, které je k dispozici zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA