1/2024

Třinecká huť hledá další možnosti ekologické výroby

| zdroj: Třinecké železárny0

Třinecká huť hledá další možnosti ekologické výroby

Evropská unie podle Pařížské dohody usiluje o snížení celkových emisí napříč sektory, přičemž země EU se na celosvětové produkci CO2 podílí pouze 9 %.

„Je potřeba si uvědomit, že výroba oceli vEU má na celosvětovou produkci emisí CO2 zanedbatelný, a to pouze 0,7 % podíl. Přičemž bez ocelářského průmyslu by nebylo možné na snížení CO2 vůbec pracovat. Bez oceli se zkrátka neobejdeme. Ať už hovoříme o železniční dopravě, tedy výrobě kolejnic a železničního příslušenství, která přispívá ke snížení uhlíkové stopy,“ podotýká generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. 

K dalším výrobkům z produkce TŽ podle něj patří mimo jiné například i ocelové polotovary pro výrobu ložiskových kruhů pro větrné elektrárny, která patří k silně prosazovaným zdrojům takzvané zelené energie alternující uhelným elektrárnám.

Přesto bude muset v nejbližších letech huť čelit rostoucím nákladům na emisní povolenky a postupnému snížováni počtu povolenek alokovaných zdarma. Náklady mají podle předběžných propočtů v roce 2030 dosáhnout v Třineckých železárnách ročně od 1,1 do 1,8 miliardy korun. „U tradičního způsobu výroby železa a oceli na bázi rudné cesty nelze dnes dostupnými technologiemi zajistit uhlíkovou neutralitu,“ upozorňuje ředitel pro investice a strategii TŽ Radek Olszar.

Třinecké železárny jsou nyní členem strategického fóra pro řešení významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI – Important Projects of Common European Interest), konkrétně strategického fóra Low CO2 emissions Industry. 

„Toto fórum identifikuje klíčové technologie voblasti hutního, chemického a cementářského průmyslu. Momentálně bylo nadefinováno několik konkrétních doporučení a oblastí pro možnosti financování dalšího výzkumu a vývoje. Například metalurgie na bázi vodíku nebo elektrické energie, recyklace odpadů a podobně,“ doplňuje Radek Olszar, ředitel pro investice a strategii. V průběhu září Evropská komise z těchto doporučení zvolí další postup pro řešení.

Nové technologie znamenají vyšší náklady. „Otázka zní, jestli odběratelé oceli budou ochotni akceptovat zvýšené ceny ocelových produktů, když trend je dnes opačný a volají po levnější oceli ze zemí, kde její výroba životní prostředí zatěžuje mnohonásobně více než vEvropě,“ upozorňuje generální ředitel hutě.

Kromě toho v Třineckých železárnách působí takzvaný Vodíkový tým, který pracuje na implementaci technologie výroby vodíku z koksárenského plynu s pomocí technologie PSA (Pressure Swing Adsorbtion). 

„V Třineckých železárnách využíváme kdalšímu zpracování všechny hutní plyny. Využít přebytky koksárenského plynu spalovaného momentálně na teplárně E2 kvýrobě vodíku pro prodej například do ekologických pohonů automobilů by dávalo smysl,“ podotýká generální ředitel Jan Czudek. Fabrika by tím přispěla ke snížení emisí CO2 ze spalovacích motorů nepřímo.

V rámci kompenzace uhlíkové stopy každý rok investují do nové zeleně. V současné době na pozemcích TŽ a Energetiky Třinec roste téměř 40 000 tisíc stromů, ve kterých je vázáno asi 120 000 tun CO2.

Třinecké železárny mají od roku 2016 certifikovaný systém energetického managementu dle normy EN ISO 50001 : 2011, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti, což vede k neustálému snižování emisí skleníkových plynů. Dalším opatřením je postupný převod vnitropodnikové dopravy na pohon alternativními palivy.

Foto: Třinecké železárny

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling