2/2023

Tři desítky zásad pro lepší hospodaření s vodou

| autor: redakce0

Tři desítky zásad pro lepší hospodaření s vodou

Symbolicky je zveřejňujeme ke Světovému dni vody, který už přes 20 let slavíme 22. března.

Tyto zásady vycházejí z následujících faktů:

 • Česká republika je „střechou Evropy“, což prakticky znamená, že do ní žádná voda nepřitéká, zato všechna odtéká. Jsme proto zcela závislí na srážkové vodě.
 • Nejúčinnějším způsobem uchování srážkové vody je její zadržení v půdě. Vodohospodáři budoucnosti se proto stanou ti, kteří na půdě hospodaří (zemědělci, lesníci), a ti, kteří obhospodařují zastavěná území.
 • Mnoho věcí okolo nás, které zadržování vody v půdě nepodporují, lze jednoduše změnit tak, aby vody v půdě bylo více. Zatím si je ale neuvědomujeme. Při jejich uvědomění a troše úsilí každého z nás se může situace výrazně zlepšit.

Věříme, že tři desítky zásad pro zadržení vody v půdě a lepší hospodaření s vodou budou pro nás všechny inspirací a podnětem k tomu, abychom o vodě, hospodaření na půdě, zpevněných plochách nebo zasakovacích místech začali přemýšlet jinak.

Zásady pro veřejnost:

 1. Neodkládejte opravy zařízení, z nichž uniká voda, například kapající vodovodní baterie.
 2. Při čištění zubů nenechávejte vodu volně téct.
 3. Dávejte přednost sprchování před koupáním ve vaně. Používejte úsporné sprchovací hlavice.
 4. Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou.
 5. Myčku na nádobí pouštějte jen plnou.
 6. U pračky využívejte její plný objem, při koupi nové pračky sledujte také spotřebu vody.
 7. Zahradu zavlažujte dešťovou vodou zachycenou do sudů nebo vodních nádrží.
 8. Zahradu zalévejte ráno nebo večer.
 9. Respektujte případný zákaz používání vody k závlaze a pro zahradní bazény.
 10. Používejte dvoudávkové splachovací zařízení.

Zásady pro zemědělství a lesnictví:

 1. Vpravujte organickou hmotu do půdy.
 2. Při osevu širokořádkovými plodinami používejte meziplodiny.
 3. Po pozemcích jezděte po stejných trasách v kolejových řádcích, aby zůstaly nezhutněné pásy půdy.
 4. Na svazích provádějte orbu po vrstevnicích a osévejte pásy travních porostů.
 5. Střídejte bezorebné hospodaření s šetrnou orbou ke vhodným plodinám.
 6. Na vhodných místech obnovujte nebo udržujte mokřady.
 7. Budujte rybníky, retenční nádrže a vhodné zasakovací plochy.
 8. Zřizujte remízky a větrolamy.
 9. Pro práci v lesích volte příznivé období a vhodnou techniku v technologiích šetrných k lesní půdě.
 10. Vysazujte a obnovujte smíšené lesy místo monokultur jehličnanů. 

Zásady pro obce a zastavěná území:

 1. Zadržujte dešťovou vodu k dalšímu použití do zásobníků a nádrží.
 2. Šetrně využívejte tekoucí a stojaté povrchové vody i vody podzemní.
 3. Místo nepropustných povrchů komunikací používejte propustnou dlažbu.
 4. Rozšiřujte zelené plochy a podle možností je osázejte vhodnými dřevinami.
 5. Dešťovou vodu ze zpevněných ploch odvádějte na zasakovací místa.
 6. U nových staveb upřednostňujte konstrukce rovných „zelených“ střech.
 7. Motivujte stavebníky k odvádění dešťové vody na zasakovací místa.
 8. Zastavujte pouze půdu s nižší bonitou a menší schopností zadržet vodu.
 9. Sníh odklízejte na místa, kde se po rozpuštění může zasáknout do půdy.
 10. Systematicky uplatňujte principy šetrného hospodaření s vodou v plánech územního rozvoje.
Zdroj: Tisková zpráva NATUR EXPO BRNO

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP