Reklama

10. 5. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Anketa

Trefíme cíl?

Pojem recyklační cíl je často skloňovaným souslovím a ohání se jím kde kdo.

V mnoha případech, jak si redakce všimla, se mnozí pojmem ohánějí ve větách s recyklací nesouvisejícími a tak nás napadlo, zda se všeobecně ví, co to vlastně je a jak si je možné tento pojem vysvětlit.

Redakce se tedy dotázala významných odpadářů země české, zda by vlastními slovy nevysvětlili, o co vlastně jde, jak pojem chápou a co znamená.

Odpovědi a příspěvky jsou rozmanité a mnohdy i zábavné. Článek vyšel v dubnovém vydání měsíčníku Průmyslová ekologie.

Pánové a dámy, mohli byste nám prosím vysvětlit, co si máme představit pod pojmem „recyklační cíle”?

Dalibor Roik, ČEZ

Pod pojmem nastavení recyklačních cílů si osobně představuji řadu promyšlených kroků a činností, které ve výsledku povedou k nastavení racionálních cílů pro recyklaci.

Jaké procento odpadu by mělo být recyklováno? Nula, sto procent, nebo někde uprostřed? Nula zřejmě ne, protože privátní firmy na volném trhu realizují byznys s recyklovanými materiály, a trh by si optimální míru našel sám.

Otázka teda zní „Jaká by měla být míra recyklace materiálů, jejichž sběr, třídění a proces přeměny do znovupoužitelného stavu převyšuje tržní hodnotu primárních surovin?”. Pro hledání odpovědi na tuto otázku se nemůžeme spolehnout pouze na tržní mechanismy.

Musíme vzít v úvahu sociální optimum, které zohledňuje nejen ekonomické, ale rovněž environmentální dopady.

Pokud bychom přistoupili ke stanovení optimální míry recyklace na základě sociálního optima, pak analýzou životního cyklu (Life Cycle Assessment) dojdeme k závěru, že mnohé procesy, které jsou uměle uvedeny v život dotační politikou za účelem splnění stanovených recyklačních kvót, škodí nejen ekonomice, ale paradoxně rovněž životnímu prostředí.

Analýza životního cyklu materiálů, nebo přesněji produktů, musí zahrnovat poznatky o recyklačních kapacitách, poptávce a odbytu recyklovaných surovin a to jak z hlediska kvality, kvantity, tak také z hlediska dlouhodobosti.

Například u některých druhů plastů, bývá výhodnější jejich jiné využití, například energetické, jakožto náhrada primárních paliv (uhlí, plyn).

Z pohledu LCA mnohdy na recyklaci za účelem úspory primárních surovin vynaložíme větší množství energie z primárních surovin, než je konečná úspora.

Při vyhodnocování míry recyklace se za účelem statistik proto často zaměňují pojmy. Za recyklaci bývá považována, a mnoha institucemi vykazována, prostá separace materiálů, které následně nenacházejí uplatnění jinde, než na nižších stupních hierarchie nakládání s odpady.

Při stanovování recyklačních cílů by se proto mělo přistupovat tak, abychom nenadělali více škody, než užitku.

Radim Kovařík, FITE, a.s.

Pojem recyklační cíle, stejně jako řada dalších pojmů a hesel z oblasti odpadového hospodářství nebo i oblasti životního prostředí jsou značně zdiskreditované a mají mnohdy diskutabilní obsah.

Tím podstatným je především otázka, zda tato hesla a závazky jsou prospěšné a slouží ke skutečné a reálné ochraně životního prostředí a zároveň jsou ekonomicky udržitelné.

Tím nechci ani v nejmenším zpochybnit potřebnost znovu využívání řady surovin, které jsou k tomu přímo předurčeny a jejichž recyklace započala a běží dávno před aktivistickými snahami EU v oblasti životního prostředí.

Do této kategorie patří určitě komodity jako železo, sklo nebo barevné kovy, u kterých i 100% separace a recyklace je technicky opodstatněná. Jiná věc je, jestli tento hypotetický cíl je ekonomicky a logisticky proveditelný.

Odlišná situace je např. u komodit jako jsou plasty nebo i papír, kde se jedná mnohdy o cíle, které nemají s realitou ani s reálnou ochranou životního prostředí i v kontextu ekonomiky nic společného, ale toto téma je spíše na samostatnou studii než na heslovité komentáře.

A takto by bylo možno uvažovat o každé komoditě, kdybychom postupovali systematicky dle katalogu odpadů.

Jaromír Manhart, MŽP Odbor odpadů

Recyklační cíle popisují stav odpadového hospodářství a míru materiálového využití konkrétních druhů odpadů v dané oblasti nebo zemi. Svědčí o vyspělosti ochrany životního prostředí a o přístupu k nakládání s odpady.

Recyklační cíle jsou nejlepším argumentem k potlačení skládkování a zároveň i mantinelem energetického využití odpadů. Proto jsou bohužel mnohdy účelově používány jako nástroj k prosazování, anebo zároveň utlumování vybraných způsobů nakládání s odpady zájmovými ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372