1/2024

Topná sezona ještě nekončí, teplárny přizpůsobují dodávky tepla počasí

| autor: Teplárenské sdružení ČR0

Topná sezona ještě nekončí, teplárny přizpůsobují dodávky tepla počasí

Po ochlazení na začátku předpo­vědního období, se teploty vzduchu budou pozvolna zvyšovat, ale týdenní průměry by neměly převyšovat obvyklé hodnoty pro danou roční dobu.

Ačkoliv se v posledních dnech maximální denní venkovní teploty vyšplhaly k téměř letním hodnotám, a celo­denní průměr k hranici 13 °C, která tvoří předěl pro vytápění, topná sezona ještě nekončí. Teplárny ale reagují na výrazné teplotní výkyvy v průběhu dne (v noci ještě někde i lehce mrzne, ale přes den se teploty blíží k 20 °C) a podle toho přizpůsobují výrobu a dodávku tepla do soustav zásobování teplem. Zajišťují přija­telnou tepelnou pohodu ranním a večerním přitápěním, což je aktuálně důležité zejména s ohledem k nouzovému stavu, kdy významná část členů domácností zůstává doma.

Přes den se pak podle venkovní teploty dodávka tepla do soustav upravuje vzhledem k místním klimatickým podmínkám a v domovních předávacích stanicích je nastaven takový režim, aby nedo­chá­ze­lo ke zbytečnému přetápění. Pokud přesto na neosluněných stranách domů radiátory hřejí, mohou si otužilí obyva­telé i tato topná tělesa vypnout nebo nastavit nižší teplotu v místnosti pomocí termostatických hlavic na ventilech radiátorů.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by tak vytápění v letošní topné sezóně mohlo skončit zhruba po polovině května, v níže položených a tedy teplejších oblastech o několik dnů dříve. V posledních 10 letech se průměrně topilo v květnu ještě prvních 19 dnů. (Jen v květnu 2015 se topilo celý měsíc a v květnu 2018 se naopak netopilo vůbec.)

Podmínky pro zahájení respektive ukončení dodávek tepelné energie (vytápění): Vyhláška stanoví otopné období, které začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C, a to ve 2 po sobě následujících dnech, přičemž podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

K omezení vytápění dojde v případě, že teplota stoupne nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 ho­din, přičemž teplota měřená ve 21.00 ho­din se počítá dvakrát.

Teplo i v chladném létě. Vyhláška připouští vytápění i mimo otopné období v červnu až srpnu: „V případě souhlasu nej­méně d­vou třetin konečných spo­třebi­telů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.“ Nejde tedy o zahájení plošného vytápění, ale o indivi­duální požadavky jednotlivých maji­telů nebo správců objektu, kteří ovšem musejí mít písemný souhlas 2/3 uživa­telů bytů.

Měsíční výhled počasí vydávaný ČHMÚ je založen na výstupech numerických předpo­vědních modelů a na statisticko-analogové metodě, která vychází z naměřených údajů na území ČR od roku 1912. Je vydáván (upřesňován) jednou týdně a to v sobotu odpo­ledne.

Na rozdíl od krátkodobých a střednědobých předpo­vědí není měsíční výhled zaměřen na předpo­věď konkrét­ních hodnot teploty vzduchu a množství srážek pro jednotlivé dny, ale vyjadřuje předpo­kládaný celko­vý charakter předpo­vědních období (období jako celek a jednotlivé čtyři týdny) z hlediska průměrných teplot a úhrnů srážek a jejich očekávaný trend.

Výhled nemůže postihnout krátkodobé výkyvy od tohoto trendu. Tedy například předpo­věď období teplotně nadprůměrného nevylučuje během tohoto období krátkodobý pokles teploty i pod normál.

Foto: wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP