2/2023

Termín pro příjem přihlášek do V. Výzvy OP PIK do Programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny V. prodloužen!

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: MPO0

Termín pro příjem přihlášek do V. Výzvy OP PIK do Programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné su

Základní informace:

Co je hlavním cílem programu? Podpora využívání efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Podporované aktivity:

 • Pořízení inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě.

 • Pořízení inovativních technologií k efektivnímu získávání cenných druhotných surovin z použitých výrobků.

 • Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek

 • Výdaje na pořízení strojů a zařízení využitelných v průmyslové výrobě na zpracováni např. použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a jiných výrobků s ukončenou životností.

 • Výdaje na pořízení strojů a zařízení, které budou z použitých výrobků schopné získávat cenné druhotné suroviny.

 • Výdaje na pořízení strojů a zařízení na výrobu výrobků z druhotných surovin.

 • Nákup hardware nezbytného k řádnému provozování.

Co chápeme pod pojmem druhotná surovina?

Kategorizace materiálů:

 1. Vedlejší produkty - Movitá věc vznikající jako nedílná součást výroby, jejímž prvotním cílem však není výroba či získání této věci.

 2. Upravený odpad - Odpad, který přestal být odpadem poté, co splnil podmínky a kritéria pro něj za tímto účelem stanovena (tzv. neodpad).

 3. Materiály získané z výrobků - Materiál podléhající zpětnému odběru a dalších výrobků s ukončenou životností.

 4. Nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití - Suroviny k využití ve vlastní výrobě, nebo jiným výrobcem či zpracovatelem.

Praha a Středočeský kraj

praha@agentura-api.org

Olomoucký kraj

olomouc@agentura-api.org

Jihočeský kraj

ceskebudejovice@agentura-api.org

Pardubický kraj

pardubice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj

brno@agentura-api.org

Plzeňský kraj

plzen@agentura-api.org

Karlovarský kraj

karlovyvary@agentura-api.org

Ústecký kraj

ustinadlabem@agentura-api.org

Královéhradecký kraj

hradeckralove@agentura-api.org

Kraj Vysočina

jihlava@agentura-api.org

Liberecký kraj

liberec@agentura-api.org

Zlínský kraj

zlin@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj

ostrava@agentura-api.org


Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP