1/2024

Teplárníci podporují návrhy v odpadovém hospodářství

| autor: (rak)0

Teplárníci podporují návrhy v odpadovém hospodářství

Z deseti opatření navržených ekologickými organizacemi na zlepšení balíčku oběhového hospodářství odmítá Teplárenské sdružení ČR podpořit pouze desátý bod, který požaduje zavedení zákazu spalování neupraveného směsného komunálního dopadu.

Plně podporujeme snahu o maximální recyklaci komunálního odpadu. Je potřeba především zlepšit jeho třídění u původců, recyklovatelné suroviny by se do směsného komunálního odpadu do budoucna vůbec neměly dostávat. Pak ovšem nedává smysl zbytkový směsný komunální odpad před energetickým využitím nějak upravovat,“ řekl v tiskové správě Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.

%pst%

Požadavek na energetické využití pouze upraveného odpadu by v kontextu České republiky vedl podle Hájka ke zvýšení spotřeby energie i fosilních paliv, vývozu výhřevné frakce odpadu do zahraničí, ke snížení účinnosti jeho energetického využití a také k vyššímu skládkování. Česká republika je podle něj v odlišné situaci než jiné státy EU, protože disponuje rozvinutými soustavami dálkového vytápění, které umožňují maximálně efektivní využití energie obsažené ve zbytkovém komunálním odpadu.

Podle sdružení jde o těchto deset kroků, které považují environmentální sdružení za důležité k tomu, aby balíček evropských pravidel k tzv. oběhovému hospodářství zajistil koloběh cenných surovin a nižší závislost na dovozu (informační list Hnutí Duha, květen 2016):

 1. zavedení konkrétních cílů pro prevenci a snížení produkce odpadů,

 2. stanovení konkrétního cíle pro snížení jídelních odpadů,

 3. stanovení konkrétního cíle pro snížení znečištění moří,

 4. posílení cílů pro recyklaci a opakované použití,

 5. umožnění výjimky z recyklačních cílů pro členské státy s nízkou produkcí zbytkových směsných komunálních odpadů na osobu,

 6. vyjasnění definice pojmu „příprava pro opakované použití“,

 7. požadavek na definování „konečné recyklace“,

 8. rozšířenou zodpovědnost výrobců,

 9. zajištění separovaného sběru všech recyklovatelných odpadů a

 10. zavedení zákazu spalování neupraveného směsného komunálního dopadu.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP