1/2024

Téměř 63 kilogramů odpadů vytřídil v průměru vloni v ČR každý obyvatel

| autor: Svaz měst a obcí České republiky0

Téměř 63 kilogramů odpadů vytřídil v průměru vloni v ČR každý obyvatel

K tomu ještě sebrali a odevzdali přes 147 tisíc tun kovů. Více než polovinu z tohoto množství tvořily vytříděné obalové odpady. 

Lídrem třídění zůstává Královéhradecký kraj

Pokud porovnáme množství vytříděných odpadů bez započítání kovů odevzdaných ve výkupnách, byl jasným lídrem stejně jako v roce 2017, Královéhradecký kraj. Každý obyvatel tam vytřídil v průměru 56,7 kilogramu odpadů.

Ani na druhém místě nedošlo oproti roku 2017 k žádné změně – znovu patří Kraji Vysočina (53,9 kg/obyvatel) a třetí byl tentokrát Středočeský kraj (52,3 kg/obyvatel). Pokud vezmeme v úvahu i vytříděné kovy, pak by nejvyšší příčky obsadily Olomoucký kraj se 76,7 kg vytříděného odpadu na každého obyvatele, dále pak Kraji Vysočina (76,2 kg/obyvatel) a Královéhradeckému kraji (75,1 kg/obyvatele). 

S tříděným odpadem to nemáme daleko

Díky dlouhodobé aktivitě v obcích na rozvoji systémů sběru tříděného odpadu podpořené financováním průmyslu, je třídění odpadů v ČR velmi komfortní a celkově dobře dostupné. Obyvatelé tuzemských obcí a měst mají k dispozici jednu z nejhustších sběrných sítí v Evropě. Aktuálně již mohou třídit odpady do více než 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů.

Na jedno sběrné místo připadá v průměru 124 lidí a průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je jen 91 metrů. Zejména v některých menších obcích ČR je nádobový sběr ještě doplněn, nebo zcela nahrazen sběrem pytlovým. Pytle se nejčastěji využívají pro sběr plastů, papíru, nápojových kartonů, případně kovových obalů. V ČR mohou lidé třídit odpady také prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen surovin. Díky všem těmto možnostem je třídění pro občany pohodlné a dostupné.

Systémy sběru tříděných odpadů si nastavují přímo města a obce

Konkrétní nastavení systému pro sběr tříděných odpadů z papíru, plastů, skla, kovů a případně i dalších komodit je plně v kompetenci jednotlivých měst a obcí. Záleží tedy především na jejich možnostech a rozhodnutí.

Plast, sklo, papír a nápojové kartony se sbírají do nádob, pytlů a prostřednictvím sběrných dvorů či sběrných míst, které obce zřizují. Většina kovových odpadů (a část papíru) se zase sbírá prostřednictvím výkupen, které mohou být rovněž zahrnuty do obecního systému nakládání s odpady.

V obcích se třídí také komunální bioodpady, textil a další složky, jako jsou třeba objemný odpad, oleje, stavební odpady, elektrozařízení, baterie atd. Dlouhodobým cílem vyplývajícím z direktiv Evropské unie je, aby množství odpadu končícího bez využití na skládkách bylo omezeno na absolutní minimum.

Soubory ke stažení

TZ SMO_Výsledky třídění odpadů v roce 2018_smo (111 kB)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA