2/2023

Také energetici se snaží šetřit jimi vyrobenou elektrickou a tepelnou energii

| autor: ČEZ0

Také energetici se snaží šetřit jimi vyrobenou elektrickou a tepelnou energii

Patří mezi ně například i společnost Energotrans, a. s., která v rámci Skupiny ČEZ provozuje Elektrárnu Mělník. Zde se chystají zateplit fasádu, vyměnit okna, vrata a střešní světlíky u jedné z největších technickoadministrativních budov v areálu.

„Jedná se o panelovou stavbu, typickou budovu s kancelářemi a provozním zázemím, které se stavěly v sedmdesátých letech minulého století. Její plášť se sice v průběhu dalších let dočkal různých oprav i menších vnějších úprav, ale ty samozřejmě již neodpovídají dnešním trendům. Proto jsme se rozhodli pro komplexní rekonstrukci venkovního vzhledu budovy a další vnitřní úpravy,“ říká Martin Hora, technický ředitel společnosti Energotrans. 

„Musím ovšem podotknout, že plnění legislativních podmínek v oblasti energetické náročnosti provozu zařízení, je pro nás základní hodnotou. Dlouhodobě se nám daří plnit požadavky normy ČSN EN ISO 50001 na systém managementu hospodaření s energií, přičemž tento systém máme certifikovaný. Z důvodu využití maximálního potenciálu v oblasti energetických úspor a dalšího rozvoje zařízení jdeme tak chystanými úpravami vnějšku i vnitřku budovy ještě nad rámec této normy.“

Zateplení fasády spojené s výměnou oken, vrat a střešních světlíků bude zrealizováno kontaktním zateplovacím systémem a nahradí tak původní boletické panely. Novinkou rovněž bude systém řízení dodávek tepla s využitím přenosu dat z výstupů měřičů teplé a studené vody. Tím bude zajištěn dokonalý monitoring provozu, což umožní následné porovnání bilancí spotřeb všech segmentů, které povedou ke vzniklým úsporám.

Takzvaný targening, v našem případě energetický dozor, cílí na oblast regulace vytápění a chlazení objektu, snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení v podobě výměny zářivkových těles na chodbách za nová LED svítidla.

„Zateplení obvodových stěn, výměna oken, dveří, vrat a světlíků, výměna starých osvětlovacích těles za úsporná LED světla na chodbách a pořízení monitoringu a targentingu by mělo přinést podstatné snížení spotřeby energie. Počítáme s tím, že poklesne o 56 procent, přičemž celkové investiční náklady projektu se pohybují kolem 25 milionu korun.

Třicet procent z uznatelných výdajů nám přitom pokryje dotace ministerstva průmyslu a obchodu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,“ uzavírá Martin Hora.

Realizace vizuální i praktické modernizace objektu proběhne ve čtyřech etapách. Vše by mělo být hotovo ještě do konce letošního roku.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP