2/2023

SVS bude v Liberci rekonstruovat vodovod z roku 1901. Na investice a opravy letos plánuje téměř 1,7 miliardy korun

| autor: Severočeská vodárenská společnost0

SVS bude v Liberci rekonstruovat vodovod z roku 1901. Na investice a opravy letos plánuje téměř 1,

Na řadě míst se lze ještě dnes setkat se zajímavými původními stavbami i potrubím. V rámci letošního investičního plánu bude modernizován například úsek ocelového vodovodu v Liberci, který se stavěl za vlády císaře Františka Josefa I. a byl dokončen v roce 1901.

Rekonstrukce se dočká také vodojem Pohořany z roku 1902 nebo betonová kanalizace v Litoměřicích z roku 1906. 

Celkově chce Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) letos investovat do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,33 miliardy korun. Peníze půjdou především na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku.

SVS bude investovat do 239 staveb v deseti okresech severočeského regionu. Dalších 337,5 milionu Kč dá provozní společnost SčVK na potřebné opravy.

Okres

Počet
staveb

Výše
plánované investice
(v mil.)

Česká Lípa

29

102,9

Jablonec nad Nisou

15

55

Liberec

20

95,8

Chomutov

30

134,6

Děčín

29

142,3

Louny

32

174,5

Litoměřice

23

234,1

Most

21

107,9

Teplice

24

90,8

Ústí nad Labem

16

106,7

Dobrá zpráva číslo 1: Navyšujeme investice

Celkový objem financí určených na investice do vodohospodářského majetku SVS ve výši 1,33 miliardy korun je oproti loňskému roku zhruba o procento vyšší a bude realizováno o 16 staveb více než loni,“ uvádí generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

„Prostředky na investice plynou z vodného a stočného. Celková částka bude rozdělena v tomto poměru: téměř 86 % je určeno na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, a to v objemu 1,142 miliardy korun, a 14 % půjde na pořízení nového majetku, což představuje 188 milionů korun,“ upřesňuje Bronislav Špičák.

Dobrá zpráva číslo 2: Zpomalujeme stárnutí infrastruktury

SVS spravuje majetek v hodnotě 102 miliardy korun, kam patří především devět tisíc kilometrů vodovodního a čtyři tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů.

Při teoretické průměrné životnosti 50 let u těchto zařízení bychom ročně potřebovali investovat do obnovy dvě miliardy, abychom za tuto dobu byli schopni obnovit celou stávající infrastrukturu.

S investicemi 1,7 miliardy se tedy již blížíme této teoretické potřebě na obnovu. SVS se tak daří rychleji zpomalovat stárnutí potřebné infrastruktury a zajišťovat její náležitou obnovu.

Věříme, že s nástupem nového modelu vodárenství se nám podaří tento trend stárnutí majetku úplně zastavit,“ doplňuje Bronislav Špičák.

Koordinace šetří peníze, čas i nervy lidí

SVS svoje stavby koordinuje s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a také s vlastníkem komunikace. Na rekonstrukci kanalizace a vodovodu (zpravidla jsou uložené v největší hloubce) tak v ideálním případě navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků, závěrem proběhne rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce.

Důležitá je i součinnost s akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce vodohospodářských sítí často provádějí své investiční akce, obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější revitalizace území.

Koordinace je nutná proto, aby se jednak neplýtvalo penězi a časem, a samozřejmě také proto, aby se co nejvíce zmírnily nepříznivé dopady na lidi, kteří žijí v blízkosti stavby.

Investiční zajímavosti v roce 2019

Nejrozsáhlejší zahajovaná stavba: rekonstrukce vodovodu v České Lípě v délce 1 496 metrů

Nejstarší modernizovaná stavba: úsek vodovodu v Liberci z roku 1901

Největší zahajovaná investice: rekonstrukce úpravny vody v Malešově v celkové hodnotě 210 milionů korun

Zajímavá čísla

Bude nahrazeno 6 nevyhovujících zdrojů pitné vody za 22 mil. Kč, zásobujících 1 911 obyvatel.

Bude zahájena modernizace 4 úpraven vody a rekonstrukce 3 vodních zdrojů.

Bude rekonstruováno 10 vodojemů za 77 mil. Kč.

Odstraněním 15 kanalizačních výustí za 56 mil. Kč bude zajištěno odkanalizování a čištění odpadních vod pro 1 251 obyvatel.

Bude modernizováno 10 čistíren odpadních vod za 98 mil. Kč.

Budou rekonstruovány 2 čerpací stanice odpadních vod za 5 mil. Kč.

Budou rekonstruovány laboratoře na měření látek v pitné a odpadní vodě v objemu 9,4 mil. Kč.

Bude rekonstruováno 60 kilometrů vodovodu a 24 kilometrů kanalizace celkem za 868 mil. Kč.

Kromě toho roste objem oprav, které realizuje na majetku SVS provozní společnost SčVK, pro rok 2019 se plánuje nárůst o 4,8 % na celkových 337,5 mil. Kč.

Top 5 staveb

Rekonstrukce ÚV Holedeč (okr. Louny): 60 mil. Kč

Rekonstrukce ČOV Litoměřice: 31,5 mil. Kč

Rekonstrukce ÚV Vlastislav (okr. Litoměřice): 30 mil. Kč

Rekonstrukce VDJ Radobýl II, Litoměřice: 25 mil. Kč

Rekonstrukce VDJ Stříbrníky, Ústí n. Labem: 20 mil. Kč

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP