1/2024

Světový den Habitat – letos na téma „Management pevných odpadů ve městech“

| autor: TZ Ministerstva pro místní rozvoj ČR0

Světový den Habitat – letos na téma „Management pevných odpadů ve městech“

„Světový den Habitat je důležitý zejména pro připomenutí zásadní role měst a obcí při vytváření podmínek pro kvalitu života jejich obyvatel. Nakládání s komunálním odpadem patří bezesporu mezi faktory, které mají pro zdravé životní prostředí ve městě velký význam,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Ministerstvo pro místní rozvoj je, jménem České republiky, na mezinárodní úrovni v oblasti rozvoje měst a bydlení velmi aktivní,“ doplnila a jako příklad uvedla, že „tento týden se ministerstvo účastní v Ženevě mezinárodního pracovního setkání zaměřeného na plnění mezinárodních závazků a cílů v oblasti rozvoje měst a bydlení.

Účastníci budou mimo jiné seznámeni s připravovanou mezinárodní konferencí Evropská chytrá a sdílená města, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s OSN v Praze ve dnech 22. –23. listopadu 2018. Jsem velmi ráda, že se této konference budou účastnit i zahraniční hosté, včetně zástupců řady zahraničních měst – například Vídně nebo New Yorku.“

Světový den Habitat byl ustanoven v roce 1985 a od roku 1986 upozorňuje na témata týkající se rozvoje a kvality života ve městech. Letošním tématem je management pevných odpadů ve městech. OSN v souvislosti s ním upozorňuje, že podle odhadů se objem ročního odpadu do roku 2025 ztrojnásobí v porovnání s rokem 2010 na 5,9 miliard tun, kvůli zvyšující se spotřebě i neefektivnímu nakládání s odpady.

Na problematiku odpadů reaguje i dokument „Nová agenda pro města“, který byl v říjnu 2016 schválen všemi 193 členskými státy OSN, jenž si klade za cíl ekologicky šetrné nakládání s odpady a minimalizaci všech druhů odpadů. Na celosvětové úrovni jsou cíle a závazky v oblasti rozvoje měst a bydlení koordinovány Programem OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), který je jedním z tematicky orientovaných programů OSN a je zaměřen na zlepšování života ve městech.

V České republice je věcným gestorem tohoto programu Ministerstvo pro místní rozvoj. Česká republika je voleným členem Řídicí rady UN-Habitat, kde bude působit do roku 2020 a bude se tak podílet na koordinaci aktivit zaměřených na sdílení zkušeností s podporou udržitelného rozvoje měst.  Více informací o konferenci „Evropská chytrá a sdílená města“, konané v listopadu v Praze, je možné získat na adrese www.mmr.cz/essc.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag