Reklama

1. 5. 2020  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

Švédsko navrhuje zdanění chemických látek v textilu

Švédská vláda se před rokem rozhodla, že prozkoumá možnost zavedení „chemické daně“ na oděvy a obuv, které obsahují nebezpečné látky. Na začátku dubna byl návrh předložen vládě.

Tým odborníků podal 1. dubna zprávu, která obsahuje návrh této daně a možné dopady na dodavatelský řetězec. V předloženém návrhu se uvádí, že by všechny oděvy a obuv mohly být daněny, a pokud by poplatník prokázal, že výrobky neobsahují určité nebezpečné chemické látky, došlo by ke snížení daně.

Standardní zdanění by bylo ve výši 4 eur za kilogram hmotnosti výrobků a v případě, že produkt neobsahuje žádné škodlivé chemikálie, došlo by ke snížení daně až o 95 %.

Daňový návrh se zaměřuje na látky, které splňují kritéria nařízení REACH pro látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) a na látky, u kterých se považuje za možné, že splňují stejná kritéria, včetně:

  • karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (CMR);
  • senzibilizátorů;
  • perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) nebo velmi perzistentních a velmi bioakumulativních (vPvB); a
  • látek narušujících endokrinní ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372