Reklama

19. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Radovan Potočár

Švédové musí odpad dovážet, v zemi je ho nedostatek

Míra separace a recyklace odpadu dosáhla ve Švédsku extrému. Země musí odpad dovážet ze zahraničí, aby udržela v chodu svůj rozsáhlý recyklační sektor. Celé to však má jeden háček.

Švédský recyklační program minulý týden přinesl data, podle nichž více než 99% odpadu z domácností prochází recyklací. "Recyklační centra se nacházejí u každé rezidenční čtvrti ve vzdálenosti maximálně 300 metrů. Většina Švédů separuje veškerý recyklovatelný odpad ve svých domácnostech a ukládá jej buď do speciálních nádob při svých obydlích, nebo jej odnáší na recyklační stanici," konstatuje vládní agentura.

Není recyklace jako recyklace

Mimořádně vysoká úroveň recyklace, které skandinávská země dosahuje, ale má jeden háček, upozorňuje Shelby Rogers na portálu Interestingingeneering.com. Ve většině zemí světa se totiž pod pojmem "recyklace" chápe využití odpadů jako materiálu při výrobě nových produktů.

"Ve Švédsku se však tato definice značně liší. Recyklace zde zahrnuje spálení kolem 50% odpadu pro výrobu tepla a energie," píše Rogers. Ve většině států se energetické využití odpadů do recyklace nezapočítává. V případě Švédska se však "recyklace odpadu" podílí i na vytápění během tuhých severských zim prostřednictvím centrálního zásobování teplem.