1/2024

Sucho je problém i v lesích, vody je málo

| autor: Mendelova univerzita v Brně0

Sucho je problém i v lesích, vody je málo

Cestou k tomuto cíli může být nejen výstavba malých vodních nádrží, ale i hrazení bystřin a strží, říká proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Petr Kupec, který se na hospodaření s vodou v lesích specializuje.

Podle Kupce je nedostatek vody v lesích vážný problém, který se v posledních letech stupňuje v souvislosti s klimatickou změnou. Problémy sice klimatologové předpovídali už od 90. let minulého století, práce a hospodaření v lesech se ale projevuje velice pomalu. Tam, kde dnes lesníci vysadí odolnější buky namísto vyvrácených a kůrovcem zničených smrků, se výsledek dostaví za několik desítek let.

„Pokud bychom se bavili o změně druhové skladby, je to dlouhodobý proces a je třeba si uvědomit, že nelze uplatnit jednorázově plošně. To znamená, my tu skladbu musíme přeměnit postupně. Pokud se bavíme o technických opatřeních nebo biotechnických, ta jsou účinná velmi rychle, ale zase je to něco za něco. Znamená to do určité míry zábor lesní půdy a urychlení správních procesů. Potřebujeme být velmi rychlí a flexibilní," uvedl Kupec.

Jako účinná opatření kromě menších vodohospodářských staveb zmínil odvodnění lesních cest, které dříve lesníci zaúsťovali přímo do potoků a odváděli vodu okamžitě z lesů. „Dnes máme tendenci vodu dávat do drénů, případně do inudačních opatření, kterými pečujeme o lesní půdu. Tu musíme udržet v kondici," uvedl Kupec, podle kterého opatření v lesích směřují k hrazení bystřin a strží, díky těmto krokům se lesníkům daří zadržet vodu v lese.

Dlouhodobým řešením boje se suchem a následně i kůrovcem je vysazování odolnějších listnatých stromů, například buku, který má hlubší kořenový systém a může lépe pracovat s podzemní vodou než smrk. Buky vysazují aktuálně lesníci ve školním podniku Masarykův les Křtiny, namísto smrků. Podíl listnatých stromů už v lesech Mendelovy univerzity v Brně tvoří skoro 65 procent a nadále se zvyšuje. Lesy jsou tak odolnější nejen vůči suchu a kůrovci, ale i větru.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF), proděkan Lesnické a dřevařské fakulty, tel.: 605 977 106, mail: petr.kupec@mendelu.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA