2/2023

Stovky veřejných budov dostanou nový kabát. Na energetické renovace míří 2 miliardy z OPŽP

| autor: Tisková zpráva Operačního programu Životní prostředí0

Stovky veřejných budov dostanou nový kabát. Na energetické renovace míří 2 miliardy z OPŽP
Další desítky měst a obcí ušetří statisíce korun a získají novou tvář. Ministerstvo životního prostředí čerstvě schválilo podporu 332 projektům.

Schválené projekty přinesou starostům úsporu prostředků z obecních rozpočtů i nižší spotřebu energie, a tedy i čistší životní prostředí.

„Záměrem podpory energeticky úsporných opatření z EU fondů je pomoci obcím při nákladných rekonstrukcích budov sloužícím veřejnosti. 

Z pohledu životního prostředí tyto investice přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, prachu a popílku do ovzduší a zvyšování podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Renovace se tak díky evropským dotacím v nejbližší době dočká stovka budov obecních i městských úřadů a úřadů státní správy, další stovka mateřských, základních či středních škol, ale také čtyři desítky kulturních center či domů dětí a mládeže napříč celou republikou.

Mezi úspěšné žadatele se zařadila také zdravotnická zařízení jako Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, léčebna v Bohnicích či Hamzova léčebna v Luži-Košumberku a domy sociální péče v Žirči, Jablonci n. Nisou či Neratovicích. Renovace čeká sportovní halu v Dobříši a Uherském Brodě, Moravské zemské muzeum v Brně, knihovnu v Litoměřicích, ale i budovy věznic či Akademie věd.

Ve většině případů půjde o kompletní či částečné zateplení fasád, výměnu střech, oken i dveří. 

Stále více si však vlastníci budov uvědomují výhody dalších technických opatření a doplňují rekonstrukce o systém nuceného větrání s rekuperací či využívání tepla z odpadních vod, instalaci solárních a fotovoltaických panelů. Často vyměňují starý zdroj vytápění za jiné, ekologičtější a úspornější zařízení.

Unijní dotace jim zpravidla uhradí polovinu způsobilých nákladů na projekt, druhou část prostředků přidají ze svých zdrojů nebo ji mohou uhradit ze zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR. 

„Dotační příspěvky se pohybují od stovek tisíc korun až po miliony v závislosti na rozsahu projektu,“upřesňuje ředitel Valdman a dodává: „Když připočteme snížené výlohy za energie je roční úspora pro provozovatele opravdu znatelná.“

Vyhlášení dotační výzvy na energetické úspory u veřejných budov (č. 70) z Operačního programu Životní prostředí v dubnu loňského roku provázel tradičně enormní zájem. 

U Státního fondu životního prostředí ČR se sešlo za osm měsíců 702 žádostí o dotace v celkové výši 3,7 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí letos v březnu schválilo již prvních 97 projektů, nyní podpořilo dalších 332 z nich.

Starostové mohou o peníze na snížení energetické náročnosti veřejných budov žádat i nadále. Až do 31. ledna 2019 je v Operačním programu Životní prostředí otevřena výzva číslo 100.

Pro úplnost je třeba dodat, že Ministerstvo životního prostředí na svém posledním jednání výběrové komise schválilo také 4 projekty v oblasti ochrany přírody a jeden projekt na analýzu povodňových rizik v povodí Moravy.

Seznam schválených projektů

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP