Stavebnictví České republiky 2016

| autor: MPO0

Stavebnictví České republiky 2016

Ač byl rok 2015 pro stavebnictví velmi úspěšným rokem, jeho produkce zdaleka ještě nedosáhla úrovně z let 2007-2008. I tak je možné považovat výsledek roku 2015 za úspěšný a navázal tak na solidní růst z předchozího roku, který po pěti letech vrátil stavebnictví do černých čísel.

Za velmi dobrými výsledky dosahovanými v průběhu roku 2015 stojí zejména obnovená investiční aktivita státu a snaha o vyčerpání dotací z fondů EU do konce roku 2015. Na výsledek odvětví naopak negativně působila vyšší srovnávací základna roku 2014.

Přestože odvětví již druhým rokem pozvolna smazává rozdíl k výsledkům dosahovaným v předkrizovém období, byla stavební produkce za rok 2015 ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 stále ještě o 16,1 % nižší.

Průběžné výsledky stavebnictví však ukázaly značnou rozkolísanost nejen stavebnictví jako celku, ale i u obou složek odvětví pozemního a inženýrského stavitelství. Inženýrské stavitelství, které je svým charakterem závislé převážně na financování z veřejných zdrojů, bylo po celý rok jednoznačným tahounem celého sektoru.

Produkce pozemního stavitelství klesala navzdory silné poptávce po bydlení, podporované snadno dostupnými hypotékami s rekordně nízkými úrokovými sazbami. Zvýšila se sice nově zahájená výstavba bytů v bytových i v rodinných domech, avšak nejedná se o silný posun směrem vzhůru.

Analýza v tomto dokumentu je rozdělena do 4 základních částí, které by měly poskytnout čtenáři ucelený pohled na sektor stavebnictví.

  • V první části se věnuje postavení stavebnictví v české ekonomice, vychází se přitom z národních účtů (kapitola 1), na což navazuje základní rozbor situace ve stavebnictví se zaměřením na rok 2015 (kapitola 2), na bázi dalších statistik ČSÚ a Eurostatu.
  • Druhá část je zaměřena na analýzu stavebnictví z pohledu podnikových dat (kapitoly 3 až 7), kde jsou prezentovány nejdůležitější ekonomické ukazatele a výběr ukazatelů finanční analýzy. Podrobněji jsou prezentovány ukazatele za celou sekci CE-NACE F Stavebnictví, v menší míře pak jednotlivá pododvětví a odvětví související se stavebnictvím.
  • Třetí část zobrazuje výběr informací o státní podpoře ve stavebnictví, a to jednak z pohledu veřejných zakázek a také z pohledu jednotlivých státních fondů nebo operačních programů EU. Výběr nejdůležitějších informací je obsažen v kapitolách 8 a 9.
  • Poslední část – metodické poznámky – navazuje na druhou část a podrobněji rozebírá zdrojové údaje, ze kterých se při analýze podnikových dat vycházelo, a jsou blíže diskutovány vybrané problémy.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK