2/2023

Stavební povolení pro poldr Mlýnec na Mrlině

| autor: Povodí Labe0

Stavební povolení pro poldr Mlýnec na Mrlině

Poldr bude po dokončení významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící v povodí Mrliny v Královehradeckém a Středočeském kraji.

Poldr Mlýnec situovaný v katastru města Kopidlna a obce Mlýnec u Kopidlna je navržen v územíse složitými odtokovými poměry, kde pravidelně dochází k záplavám a při větších průtocích ke značným škodám na majetku občanů a infrastruktuře. Nejvýznamnější povodně v povodí Mrliny proběhly v letech 1997, 2003, 2006 a 2013.

Účelem realizace poldru je vytvoření retenčního prostoru o objemu cca 1 975 544 m3 zajišťujícího ochranu měst Křinec, Vestec a dalších sídel umístěných na toku Mrliny. Transformací povodňové vlny dojde ke snížení Q100 z 38,5 m3/s na neškodný průtok cca 15 m3/s, což odpovídá cca Q5-Q10.

Neprodleně po získání stavebního povolení byly zahájeny práce na zhotovení posledního stupně projektové dokumentace. V průběhu roku 2019 se předpokládá dokončení dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele na realizaci díla.

Vlastní stavba poldru bude s největší pravděpodobností zahájena na jaře 2020 a dokončena do poloviny roku 2022. Předpokládané náklady realizace jsou podle aktuálně platného rozpočtu cca 31,5 mil. Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP