1/2022

Stavební povolení pro poldr Mlýnec na Mrlině

| autor: Povodí Labe0

Stavební povolení pro poldr Mlýnec na Mrlině

Poldr bude po dokončení významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící v povodí Mrliny v Královehradeckém a Středočeském kraji.

Poldr Mlýnec situovaný v katastru města Kopidlna a obce Mlýnec u Kopidlna je navržen v územíse složitými odtokovými poměry, kde pravidelně dochází k záplavám a při větších průtocích ke značným škodám na majetku občanů a infrastruktuře. Nejvýznamnější povodně v povodí Mrliny proběhly v letech 1997, 2003, 2006 a 2013.

Účelem realizace poldru je vytvoření retenčního prostoru o objemu cca 1 975 544 m3 zajišťujícího ochranu měst Křinec, Vestec a dalších sídel umístěných na toku Mrliny. Transformací povodňové vlny dojde ke snížení Q100 z 38,5 m3/s na neškodný průtok cca 15 m3/s, což odpovídá cca Q5-Q10.

Neprodleně po získání stavebního povolení byly zahájeny práce na zhotovení posledního stupně projektové dokumentace. V průběhu roku 2019 se předpokládá dokončení dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele na realizaci díla.

Vlastní stavba poldru bude s největší pravděpodobností zahájena na jaře 2020 a dokončena do poloviny roku 2022. Předpokládané náklady realizace jsou podle aktuálně platného rozpočtu cca 31,5 mil. Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO