1/2024

Státy přijaly změnu Montrealského protokolu, která podpoří ochranu klimatu a ochraní ozonovou vrstvu

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Státy přijaly změnu Montrealského protokolu, která podpoří ochranu klimatu a ochraní ozonovou vrst

Cílem změny této dosud nejúspěšnější mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí je omezit používání částečně fluorovaných uhlovodíků (látek HFC) používaných jako náhrady za látky poškozující ozonovou vrstvu. HFC působí jako silné skleníkové plyny, proto je potřeba jejich použití regulovat.

Změna Montrealského protokolu z Kigali je mimořádným příspěvkem k naplňování Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, která vstoupí v platnost 4. listopadu 2016.

Omezení látek HFC podle Montrealského protokolu může předejít nárůstu globální teploty až o 0,5°C do konce století. Změna Protokolu zavazuje nejen rozvinuté státy, ale také rozvojové k dodržení harmonogramu omezování látek HFC při zohlednění různých podmínek těchto skupin zemí.

Evropská unie již přijala legislativu, kde je problematika snížení spotřeby a emisí látek HFC pokryta nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, o fluorovaných skleníkových plynech, které je účinné od 1. ledna 2015 a platí přímo v členských státech EU.

Více informací o Montrealsakém protokolu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP