1/2024

Stanovisko SOVAK ČR týkající se návrhu cenového rozhodnutí ERÚ

| autor: SOVAK ČR0

Stanovisko SOVAK ČR týkající se návrhu cenového rozhodnutí ERÚ

SOVAK ČR vítá, že tento návrh již zohledňuje podporu pro významnou část výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů, realizovaných na infrastruktuře veřejných vodovodů a kanalizací. 

Jedná se zejména o podporu pro kogenerační jednotky na čistírnách odpadních vod a také podporu pro výrobu elektrické energie na malých vodních elektrárnách na přívodních řadech, akumulacích či distribuční soustavě.

Návrh rozšíření podpory oproti aktuálnímu znění cenového rozhodnutí č. 5/2016 pokládáme za naprosto logický a správný, neboť například realizace a provoz kogeneračních jednotek, využívající bioplyn z anaerobní stabilizace čistírenských kalů umožňuje významně zvyšovat energetickou soběstačnost provozovaných zařízení oproti stavu, kdy je bioplyn využíván pouze pro výrobu tepla, nutného pro stabilizaci kalů.

%pst%

Obdobně malé vodní elektrárny využívají pouze existující hydrodynamický potenciál. Bez aktuální podpory by ovšem řada instalací po dožití nebyla obnovena s odpovídajícími environmentálními dopady.

Přestože navržené rozšíření podpory se dotýká pouze části instalovaných zdrojů, uvedených do provozu před 31. 12. 2005, nepřijetí návrhu by v celkové kvantifikaci ekonomických dopadů oboru vodovodů a kanalizací, dle údajů SOVAK ČR, znamenalo kombinovaný výpadek 140 mil. Kč, což znamená cca 0,5 % z ročního objemu fakturovaného vodného a stočného z veřejných vodovodů a kanalizací.

Konkrétní percentuální dopad by byl samozřejmě vyšší v konkrétních lokalitách s realizovanými výrobnami a musel by být kompenzován přehodnocením lokální investiční politiky či úpravou cen.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP