1/2021

Stanovisko průmyslu k novele o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů

| zdroj: SP ČR0

chemist-3835762_640.jpg
zdroj: pixabay

Svaz mimo jiné požaduje odmítnutí gold platingu, rozšíření sektorů oprávněných čerpat kompenzace, přímé respektování Pokynů EK nebo umožnění ex post hodnocení pro vyplacení kompenzací.

Novela nařízení vlády

Nařízení vlády č. 565/2020 Sb. upravuje podmínky poskytování kompenzací nepřímých nákladů v souvislosti s fungováním systému EU ETS. ČR počínaje rokem 2021 v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES prvně vyplatí kompenzace nepřímých nákladů za rok 2020 odvětvím, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny. V sousedních státech jsou přitom kompenzace nepřímých nákladů vypláceny již několik let.

S účinností od 1. ledna 2021 došlo k nahrazení dosavadních Pokynů - Sdělení Komise 2012/C 158/04 novými Pokyny - Sdělením Komise 2020/C 317/04. Aktualizace těchto pokynů vyžaduje také aktualizaci nařízení vlády, neboť upravují některé parametry pro výpočet maximální výše kompenzace a přinášejí také aktualizovaný seznam odvětví, na něž se mohou kompenzace nepřímých nákladů vztahovat.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • ČR by neměla zavádět přísnější podmínky, než platí v EU.
  • Sektory oprávněné čerpat kompenzace by měly být rozšířeny přinejmenším v rozsahu sektorů, které na ně měly nárok ve 3. obchodovacím období EU ETS (2013-2020).
  • Některá ustanovení v návrhu nařízení vlády nejsou v souladu s novými Pokyny Evropské komise. Zejména v problematice podmíněných kompenzací má být dle Pokynů splněna pouze jedna podmínka a nikoliv všechny tři podmínky.
  • Hodnocení naplnění podmínek by měla být umožněna také ex-post, neboť Pokyny se vztahují na poskytování kompenzací už za probíhající kalendářní rok 2021 a provozovatelé nemusí objektivně splnit podmínky pro přiznání kompenzace ještě v tomto roce, neboť neměli čas na přípravu splnění podmínek.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo