1/2024

Stanovisko komise pro životní prostředí AV ČR k projektu Dunaj-Odra-Labe

| zdroj: AV ČR0

800px-DOE_Devin.jpg
zdroj: wikimedia.org

Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014.

Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby.

Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.

Zpracovatelé studie proveditelnosti D-O-L neaplikovali metody netržního hodnocení přírody (BVM a CWVM) k prokázání kladných ekologických dopadů D-O-L, které byly ještě před dokončením SP nadneseně prezentovány Ing. P. Formanem v časopise Vodní cesty č. 4, 2018), objektivním, vědecky dostatečně validním způsobem.

Především nadsadili vstupní parametry ekonomické analýzy přínosů projektu D-O-L v souhrnu asi dvěstěkrát výše, než činí reálně očekávatelné výstupy (nebo přínosy) odhadované také na základě údajů z provozovaného transevropského kanálu Dunaj-Mohan-Rýn (D-M-R). Takto extrémně nadsazené vstupní parametry znamenají, že reálně na 100 korun výdajů (za celé období) připadá méně než koruna efektů (včetně klimatických efektů a efektů u dopravců), a to je zcela bezprecedentní ztrátovost projektu D-O-L.

Po loňském rozhodnutí vlády ČR o společenské prospěšnosti pokračování projektu ve větvi Dunaj-Odra (D-O) byly tyto zásadní výhrady zaslány vedením AV ČR v říjnu 2019 na vládu ČR. Vláda tyto zásadní výhrady, prokazující očekávatelnou hlubokou společenskou ztrátovost D-O-L i D-O nejenže nevzala v úvahu, ale svým usnesením č. 968 ze dne 5. 10. 2020 rozhodla „zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle) jako první části propojení Odra – Dunaj“.

Vláda ČR rozhodla dál utrácet peníze daňových poplatníků na přípravu projektu, který by podle objektivních pohledů ekonomických, ekologických i sociálních svojí realizací pravděpodobně způsobil vážné ekologické, národohospodářské a společenské škody (aniž by se kdokoli z vlády zeptal, odkud se na tento úsek velkorysého kanálu na horním toku Odry bude brát voda). Vláda tak rozhodla také navzdory zjištěním NKÚ, že na studie ve věci D-O-L byla již utracena téměř jedna miliarda Kč a další vykládání prostředků je nežádoucí.

Je třeba znovu zdůraznit, že je v souladu s mnohými vládními strategickými materiály jako je Národní plán obnovy nutné posilovat odolnost a připravenost české krajiny na klimatickou změnu. Také je třeba zohlednit fakt, že hodnota každodenního objemu ekosystémových služeb, který bude tímto masivním zásahem do krajiny poškozen, bude s jejich vrůstající nedostatkovostí postupně narůstat, zatímco hodnota vytvořené infrastruktury bude s jejím postupným opotřebováváním klesat (bude nutná údržba a reinvestice).

Komise pro životní prostředí AVČR na základě všech již předložených argumentů proto naléhavě doporučuje usnesení vlády č. 968 ze dne 5. října 2020 zrušit, ukončit blokaci území, a neposkytovat již žádné další veřejné prostředky na podporu tohoto mnohostranně škodlivého projektu D-O-L.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP