Reklama

16. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Stálý výbor pro jadernou energetiku jednal v Dukovanech

Páté zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE) se uskutečnilo v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, ministra financí Ivana Pilného, ministra životního prostředí Richarda Brabce a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, Jána Štullera.

Výbor se zabýval dvěma klíčovými legislativními návrhy, které jsou zásadní pro proces výstavby nového zdroje jaderné energie v EDU – novelou zákona o EIA a novelou stavebního zákona. Výbor jednal i o investičně obchodním modelu výstavby nového zdroje a vytvořením atraktivních podmínek pro samotnou investici.

Naší prioritou a jasným úkolem z dnešního zasedání je zajistit, aby v poslanecké sněmovně byla urychleně schválena novela stavebního zákona po jejím návratu ze Senátu, a ohledně zákona o EIA je naším cílem jeho schválení v Senátu. Přijetí obou novel významně přispěje ke zkrácení a zefektivnění celého procesu výstavby nového jaderného zdroje,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

SVJE dále prodiskutoval možné varianty investičně – obchodního modelu výstavby nového zdroje a s tím související otázku vytvoření dostatečně atraktivního prostředí pro samotnou investici.

Budoucí řešení má být i otevřeno případnému kapitálovému vstupu dodavatele technologie. Výbor se také zabýval zajištěním dopravy komponent na staveniště při výstavbě nového jaderného zdroje a zajištění adekvátní dopravní infrastruktury.

Ministr Havlíček v souvislosti s dostavbou nového jaderné zdroje zdůraznil roli českého průmyslu.

 „V současnosti i do budoucna plánujeme aktivně podporovat české firmy při výstavbě nových jaderných zdrojů v České republice i v zahraničí, abychom si uchovali a dále rozvíjeli tuto jedinečnou schopnost českého průmyslu, která je jeho nesmírnou konkurenční výhodou,“ dodal Jiří Havlíček.

Jaderná elektrárna Dukovany představuje zásadní zdroj pro zajištění spolehlivých dodávek elektřiny pro české občany a firmy a energetickou soběstačnost České republiky.

Z hlediska bezpečnosti a energetické soběstačnosti České republiky je prioritní zajištění dlouhodobého provozování stávajících bloků v horizontu roku 2037, spojené s výstavbou nového zdroje v této lokalitě tak, aby v Dukovanech byla kontinuálně zajištěna výroba elektrické energie.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372