1/2024

Spalovna zneškodňovala odpady při nižších teplotách, než bylo povoleno. Inspektoři jí dali pokutu 350 tisíc korun

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Spalovna zneškodňovala odpady při nižších teplotách, než bylo povoleno. Inspektoři jí dali pokutu

Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci zjistili, že firma nedodržovala povinnosti pro zneškodňování nebezpečných odpadů stanovené v integrovaném povolení. Provozování zařízení je vázáno přísnými podmínkami a zásadami, které společnost při jeho provozu v inkriminované době nerespektovala.

„Provozovatel spaloval odpady i v době, kdy nebylo zařízení spalovny plně funkční. Ke zneškodňování odpadů docházelo, i když teplota v reaktoru poklesla pod 850 stupňů Celsia.

To je minimální hodnota daná legislativou pro zařízení, která tepelně zpracovávají odpad. V případě, že dojde k jejímu poklesu pod 850 stupňů, není kvantitativně ani kvalitativně dokončen proces oxidace organických toxických látek.

Vznikají tak vysoce toxické sloučeniny nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí. Společnost se tak dopustila porušení integrovaného povolení,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc.

Kromě nejzávažnějšího provinění popsaného výše, provozovatel také vypouštěl odpadní vody z areálu zařízení mimo jímky do kanalizace pro veřejnou potřebu města Prostějova. A to bez řádně zajištěného smluvního souhlasu k likvidaci splaškových a srážkových vod tímto způsobem.

Zařízení, které pracuje jako spalovna nebezpečných odpadů svým provozem za standardních podmínek a dodržováním technologických postupů, zejména spalovacích teplot, nepředstavuje žádnou větší hrozbu nebo riziko pro složky životního prostředí.

Pokud je ale provozní režim spalování nebezpečných odpadů narušen a nejsou respektovány podmínky technologie spalování, pak se stává zcela reálným rizikem pro jednotlivé složky životního prostředí a zdraví lidí.

Stejně vysokou pokutu, tedy 350 tisíc korun, už společnost MEGAWASTE-EKOTERM dostala od ČIŽP v roce 2016. „Tehdy jsme například zjistili, že provozovatel včas nevyměnil dioxinový filtr. Přímo v době kontroly také došlo k překročení půlhodinového emisního limitu pro oxid uhelnatý,“ připomněl Pallós.

Dodal, že zařízení tohoto typu je vždy velmi bedlivě sledováno příslušnými kontrolními orgány, a to zejména z důvodu potencionálních rizik, které s sebou obecně takový provoz, zejména však různé nestandardní situace, přináší.

O předchozí pokutě více zde http://www.cizp.cz/Za-provoz-spalovny-nebezpecnych-odpadu-v-rozporu-s-povolenim-padla-pokuta-350-tisic-korun.html

Zdroj: cizp.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag