2/2023

SP ČR na tripartitě o financování vodního hospodářství a energetických úsporách

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

SP ČR na tripartitě o financování vodního hospodářství a energetických úsporách

Financování vodního hospodářství

Současný stav financování vodního hospodářství je již nevyhovující a neudržitelný. Podnikům povodí, které jsou zodpovědné za stav vodních toků a způsob hospodaření s vodou v krajině, přibývají v souvislosti s klimatickými změnami nové povinnosti.

Musí mimo jiné provádět opatření, která mají v budoucnu předcházet suchu a povodním. To si vyžádá nejen vysoké investice, ale i významné zvýšení provozních nákladů. Jenže stávající systém financování jejich provozu jim nezajišťuje dostatečný přísun peněz a jeho kolaps je nevyhnutelný. Vláda přitom mluví o vodě a řešení problému sucha jako o své prioritě.

Zachování stávající situace povede k dalšímu zdražování odběru povrchové vody. To se promítne i do zdražení koncových cen vody pro obyvatele a průmysl. Na zdražení by ovšem domácnosti i firmy velmi pravděpodobně reagovaly snížením spotřeby.

Firmy navíc trvale snižují své odběry v rámci řady ekologizačních opatření a investic. Kvůli nižšímu odběru vody by se snížily příjmy podniků povodí, což by si vyžádalo další vlnu neúměrného zdražení. Přitom ceny odběru povrchových vod jsou už dnes ve srovnání s ostatními státy EU nadprůměrné.

Problém financování vodního hospodářství se bude prohlubovat kvůli vývoji klimatu. Podporujeme, aby se na celém území sjednotila cena za odběr povrchové vody.

Zároveň by příjmy za odběr vody měly na rozdíl od dnešního stavu plně plynout podnikům povodí. Pokud by jim v budoucnu peníze chyběly, měl by je dodat státní rozpočet,“ vysvětluje Jan Rafaj. Na změně financování vodního hospodářství je třeba začít pracovat velmi rychle a zahrnout je do stávající novelizace vodního zákona.

Energetické úspory

Česko bude muset v rámci evropských cílů snižovat svou energetickou náročnost. Toto téma však stále nemá potřebnou pozornost politiků. Přitom cíle, které bude muset Česko plnit do roku 2030, jsou ještě přísnější než aktuální závazky.

To si v příštím desetiletí vyžádá investice ve stovkách miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu už hovoří i o variantě, že by část těchto nákladů přesunulo na průmyslové firmy. Pro průmysl jde o problém, který může ovlivnit jeho konkurenceschopnost.

Vláda musí konečně začít brát téma energetických úspor vážně a učinit z něj celospolečenské téma. Hlavním gestorem tématu s podporou premiéra by se mělo stát MPO, které zpracuje a předloží vládě seznam konkrétních opatření pro všechny rezorty, včetně analýzy dopadů možných schémat pro plnění cíle energetické účinnosti.

Vláda se musí zasadit o širokou popularizaci tématu mezi odbornou i laickou veřejností. Průmysl je připraven vládě s osvětou pomoci. Není možné, aby kvůli vlastní nečinnosti stát přesouval stamiliardové náklady na plnění cílů energetické účinnosti na firmy,“ dodává Jan Rafaj.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE