SOVAK ČR vítá schválení návrhu novely vodního zákona

| autor: SOVAK ČR0

SOVAK ČR vítá schválení návrhu novely vodního zákona

Svým obsahem tak odpovídá původnímu záměru a tím je zejména implementace legislativy Evropské unie.

Novela upravuje nově převod poplatkové agendy či regulaci geologických prací spojených se zásahem do pozemku. Zaveden je plně i proces posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů a zpřesněna je definice odpadních vod či oblast závadných a nebezpečných látek.

Dotčená byla i ustanovení, týkající se ochrany před povodněmi a záplavových území nebo zpřesněna sankční ustanovení a podmínky vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK