Reklama

7. 10. 2016  |  Aktuality  |  Autor: SOVAK ČR

SOVAK ČR vítá schválení návrhu novely vodního zákona

Dne 5. 10. 2016 vláda ČR schválila návrh novely zákona o vodách pod č. j. 340/16. Tento návrh neobsahuje ustanovení, týkající se změny poplatkové politiky v oblasti odběru vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Svým obsahem tak odpovídá původnímu záměru a tím je zejména implementace legislativy Evropské unie.

Novela upravuje nově převod poplatkové agendy či regulaci geologických prací spojených se zásahem do pozemku. Zaveden je plně i proces posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů a zpřesněna je definice odpadních vod či oblast závadných a nebezpečných látek.

Dotčená byla i ustanovení, týkající se ochrany před povodněmi a záplavových území nebo zpřesněna sankční ustanovení a podmínky vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372